23948sdkhjf

Så har svenska stålproducenter digitaliserat sedan coronautbrottet

Under coronapandemin har flera företag runt om i världen tvingats ställa om mot digitalisering snabbare än vad som tidigare planerats. Vi har pratat med Sandvik, Outokumpu, Ovako och Björneborg Steel som berättar mer om hur de ställt om sedan pandemin fick sitt utbrott.

Hur har svenska stålproducenter arbetat med digitalisering sedan coronapandemin fick sitt utbrott runt om i världen? Och hur har digitaliseringsarbetet gått? Det var frågor vi ställde oss när vi kontaktade ett antal stålproducenter i Sverige för att höra mer kring hur Sveriges stålindustri ställt om under coronapandemin.

Har ni påbörjat, ökat eller påskyndat er digitalisering och omställning mot industri 4.0 som en följd av coronapandemin?

  • Sandvik: Självklart har coronapandemin till viss del påskyndat omställning till mer digitala lösningar för både vår produktion och i service till våra kunder. Vår organisation har också varit bra på att anpassa våra kundsamarbeten till att bli mer digitala, exempelvis genom att genomföra både utbildningar och service i den digitala miljön.
  • Björneborg Steel: Vi har en del pågående projekt, till exempel 3D-scanning som varit uppstartat redan innan pandemin, men vissa andra arbetssätt och processer har initierats under coronapandemin. Vi har bland annat initierat kund- och tredjepartskontroller med ny kamerateknik, och naturligtvis även internt distansarbete och kundkonfererenser.
  • Ovako: I våra processer har vi under många år arbetat med att automatisera och digitaisera våra processer och vi har ett antal pilotprojekt som rullar på hos bolaget. I somras gjorde vi en stor investering som berör hela gjutsystemet, och den här investeringen har gjort att vi kunnat automatisera och digitalisera betydligt mer. Vi har även fått implementera arbetssätt som gjort att hemarbete och administrativt arbete som personalbokning och orderbokningar kunnat skötas digitalt.
  • Outokumpu: Vi har under flera års tid arbetat med digital transformation och pandemin har ytterligare understrukit hur viktig den här omställningen är för att möta framtiden. Vi har bland annat ingått ett flerårigt partnerskap med Microsoft för att utveckla vårt digitala koncept vid anläggningen i Torneå. I Sverige startade vi även nyligen ett gemensamt forskningsprojekt, INSITE-X, med bland annat Högskolan i Skövde för att genomföra processförbättringar med hjälp av AI.

Hur har ni upplevt att digitaliseringsarbetet gått?

  • Sandvik: Sandvik är ett bolag som alltid strävar efter innovationer och kontinuerlig utveckling, så att anpassa oss ännu mer till digitala lösningar givet rådande omständigheter har fungerat väl inom organisationen.
  • Björneborg Steel: Arbetsområden såsom produkt- och processinspektioner på distans med ny kamerateknik har fungerat utmärkt med nöjda kunder och inspektörer. Vissa projekt har dock tyvärr fått bromsas, så som 3D-scanningsprojektet, då vissa fysiska arbeten inte kunnat utföras på grund av sjukdom på kritiska resurser i leverantörsleden.
  • Ovako: Pilotprojekten som rullat på har fått bromsas eftersom leverantörer inte kunnat komma till Sverige, så här går det lite långsamt. Men den digitalisering som tvingats fram i och med coronan, så som det administrativa och orderbokningar, har fungerat väldigt bra.
  • Outokumpu: Det är fascinerande att genom att använda artificiell intelligens i Torneå har vi kunnat förkorta smälttiden och förbättra tillförlitligheten. Genom att optimera produktionen och ta bort flaskhalsar har vi i det här fallet kunnat frigöra kapacitet. Det har inte alltid varit en enkel resa, men framgångsrika projekt som det här kan leda till ytterligare digitalisering.

Vi har även kontaktat SSAB och Höganäs som valt att inte medverka. Uddeholm har önskat att få återkomma längre fram.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094