23948sdkhjf

Lovisagruvan finansiellt väl positionerat

I sin årsredovisning för år 2020 skriver Lovisagruvan både om besvikelser och förbättringar.

Resultatet efter finansnetto blev 0,6 miljoner kronor mot 7,7 miljoner förra året.

Det är naturligtvis en besvikelse. Men om man betänker de osäkerheter som Coronakrisen skapade i våras kan man ändå konstatera att prisutvecklingen särskilt under hösten blev bättre än väntat och produktionsstörningarna i Lovisagruvan blev begränsade, skriver företaget.

Det redovisade resultatet blev 3,3 miljoner kroner att jämföra med förra årets 6,1 miljoner.

Kassaflödet från verksamheten blev däremot 8,7 miljoner kronor mot förra årets minus 1,7 miljoner.

Förbättringen förklaras av frigjort rörelsekapital och återbetalad skatt som mer än kompenserade för resultatförsämringen, förklarar Lovisagruvan.

Produktionen uppgick till 40 034 ton vilket är en ökning med 4 procent.

Planen var ursprungligen att producera 42 000 ton. Coronakrisens effekter var begränsade men ett antal medarbetare har testat positivt och sjukfrånvaron har varit högre än normalt under hösten, skriver de.

Om år 2021 skriver Lovisagruvan bland annat att deras produktionsplan siktar på 42 000 ton och att produktionskapaciteten förstärks i mars genom ett nytt borraggregat.

Den sorteringsprocess som etablerades 2020 gör att man kan räkna med att få bort cirka 30 procent av gråberget utan större metallförluster.

Osäkerheten om de för resultatet så viktiga metallpriserna kvarstår. De har under Coronaåret 2020 varierat mycket och utvecklingen för 2021 har liknande osäkerhetselement, kommenterar Lovisagruvan och avslutar sin utsiktsspaning:

I Lovisagruvan Utveckling tas successivt flera värdehöjande steg i de olika projekt som pågår. Lovisagruvan är finansiellt väl positionerat för att även kunna ta till vara olika nya utvecklingsmöjligheter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.084