23948sdkhjf

”Det kommer behövas 20-30 stora batterifabriker i Europa”

Nu har regeringen redovisat sin analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja, som menar att det kommer krävas 20-30 storskaliga batterifabriker i Europa inom 10 år. Till stor del är myndigheterna som fick uppdraget positiva.

I juli 2020 fick Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Sveriges Geologiska Undersökning i uppdrag av regeringen att Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. En del av uppdraget består av att analysera handlingsförslagen i en startegi om batterivärdekedjor som tagits fram av initiativet Fossilfritt Sverige.

De tre samverkande myndigheterna Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning SGU redovisar nu att de är positiva till Fossilfritt Sveriges batteristrategi. De menar att strategin har en stabil grund och håller med om att Sverige har goda möjligheter att bidra till en hållbar batterivärdekedja för att minska klimatpåverkan, samt för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

I batteristrategin från Fossilfritt Sverige konstateras att råvaruförsörjningen är en utmaning ”som kräver utveckling av mer hållbara gruvor och en dramatiskt ökad grad av återvinning av batterimetaller”, mot bakgrund av bedömningen att det kommer behövas 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller enbart i Europa under det kommande decenniet för att möta efterfrågan på batterier.

Eftersom batterivärdekedjan utvecklas snabbt pågår nu förhandlingar inom EU om en ny batteriförordning, en vision som Fossilfritt Sverige delar. I ett PM skriver även den svenska regeringen att de välkomnar kommissionens förslag till en batteriförordning, och att de är positiva till kommissionens förslag att reglera flera delar av livscykeln för batterier. De anser även att alla relevanta batterier bör omfattas av förordningen.

De samverkande myndigheterna delar även bedömningen att nya mineraler och råvaror behöver brytas på ett hållbart sätt och tillföras batterivärdekedjan, tills tillräckligt med material är i omlopp för att uppnå cirkularitet. Likaså delar de åsikten att vi måste närma oss 100 procent cirkularitet och att marknadens aktörer måste uppmuntras till att satsa på spårbarhet, design, användning, insamling, återvinning och återanvändning.

Något som regeringen dock anser måste utredas vidare är förslaget om att utarbeta en långsiktig och sammanhållen mineralstrategi i kombination med ambitiösa åtgärder.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125