23948sdkhjf

Greta ska göra svenska gjuterier fossilfria

Nu ska svenska gjuteriindustrin bli fossilfri. Utan att tappa i konkurrenskraft. Det ska ske genom forskningsprojektet Greta. 

Svensk gjuterinäring innefattar allt från de stora fordonsjättarna till små familjeägda design- eller möbelföretag men alla inser de globala problemen och att det är nödvändigt med hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. För att hjälpa gjuterierna har man skapat projektet Greta – Gjutna produkter med Resurseffektiva Tillverkningsprocesser och Affärsmodeller

 – Projektet kom till genom att i stort sett alla gjuteriföretag börjat efterfråga hållbara lösningar. De ser ju hur allt pekar på en ökad efterfrågan här, alla verkstadsindustrier vet att de kommer att mätas mot hållbarhetskriterier mycket snart, säger Åsa Lauenstein doktor i materialvetenskap och senior forskare på Rise i en intervju med oss. 

Målet för projektet är att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning genom mer effektiv resursanvändning. 
– Även om de större företagen redan kommit mycket långt är alla angelägna om att lyfta branschen gemensamt. Så vi har ett stort deltagande även från de mindre gjuterierna, hittills är redan ett tiotal företag med i olika fallstudier.

Projektet består av tre delar 
Del 1 Resurseffektiv energianvändning kommer att ge resultat redan under projekttiden, eftersom man fokuserar på fallstudier på företagen med konkreta lösningar som värmeåtervinning vid ventilation, optimerad värmebehandling eller energilagring. Fossilfria lösningar prioriteras.

Del 2 Resurseffektiva materialflöden handlar om att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden. Dels genom att arbeta med materialkvaliteten när andelen skrot och återgång ökar, då det är mycket olika förutsättningar för till exempel aluminium och järn. Dels genom att fortsätta arbetet på sandsidan och utvidga återvinningen till att omfatta andra sandtyper än råsand, till exempel kärnsand och kemiskt bunden sand. Här kan några lösningar implementeras vid projektslut och andra behöva vidareutvecklas i nya projekt.

Del 3 Resurseffektiv design är mest visionärt och långsiktigt och fokuserar på att designa och konstruera gjutna komponenter för hållbarhet i alla led, t ex genom att underlätta sortering och återtillverkning, eller att konstruera för en större bredd av material där även till exempel återvunnen aluminium kan ingå i högpresterande komponenter. Här kommer man att jobba mycket med utbildningsdelen, engagera företagen i workshops och breda fallstudier.

– Vi börjar med omvärldsbevakning – mycket är ju redan forskat på – och blir sedan mycket praktiska med ett antal fallstudier ute på företagen. Vi kommer också att jobba mycket med workshops och seminarier och hoppas på att kunna sammanställa en handbok för branschen, säger Åsa.

Greta samlar gjuteriföretag, deras kunder och företagens leverantörer. Projektet genomförs av Rise 2021-2023 och finansieras av Svenska Gjuteriföreningen och det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079