23948sdkhjf

AI ska hjälpa stålproducenter att tjäna miljoner

Stålindustrin behöver effektiviseras och mängden skrot minskas för att öka avkastningen. Det som krävs är en snabbare och mer tillförlitlig produktion med skärpta toleranser. I projektet Insite-X ska Högskolan i Skövde, i samarbete med Ovako och Outokumpu undersöka om järn- och stålindustrin kan dra nytta av processförbättringar med hjälp av artificiell intelligens (AI). Stålproducenterna hoppas tjäna miljoner. 

Syftet med projektet Insite-X är att dra nytta av AI i järn- och stålindustrins produktionsprocesser. Avancerad analys av detaljerad produktionsdata möjliggör en djupare processförståelse, men sådan data är komplex, både i storlek och heterogenitet, vilket gör att manuell analys blir näst intill omöjlig. AI-algoritmer kan fånga sådan komplexitet och drar också nytta av stora datamängder.

Tidigare forskningsprojekt har funnit att ett fåtal kritiska maskiner påverkar hela produktionskedjan. Genom att använda AI för att modellera det dynamiska beteendet hos de kritiska maskinerna skulle oförutsägbarheten som beror på maskinens dynamik bättre kunna styras, och stora produktionsresurser skulle kunna sparas i hela produktionsvärdekedjan.

–I stålindustrin sitter vi på en guldgruva av data som möjliggör vår processutveckling. Med hjälp av AI-teknik kommer vi kunna kraftigt öka vår utvecklingstakt och effektivitet, säger Joakim Ebervik, Outokumpu Stainless AB.

Modeller av maskiner konstrueras ofta från maskiners geometrier, eller från simuleringar av andra kända maskinegenskaper, så kallade "digitala tvillingar". Dessa modeller blir många gånger inte tillräckligt detaljerade, eftersom maskiner i produktion ständigt påverkas dynamiskt av olika skiftande tillverkningsförutsättningar och av maskinens förslitning.
Insite-X-projektets prototyp fångar detaljerad maskindynamik genom att använda AI och så kallad Deep Learning. Den AI-prototyp som kommer att byggas kan utvärderas för validering av företagens processexperter.
–Vi ser detta som ett mycket viktigt projekt som ligger helt i linje med den digitaliseringsstrategi vi inom Ovako har, säger Marcus Svadling Ovako Sweden AB.

Genom implementering av den AI-prototyp som kommer utvecklas i projektet uppskattar Ovako och Outokumpu att man kommer minska mängden skrot och omarbetning till ett värde av cirka 2,0 miljoner kronor per år / produktionslinje. 

Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & Automation), samt av deltagande parter. Högskolan i Skövde koordinerar forskningen som ska pågå från mars 2021 till februari 2024.
–Det är väldigt intressant och värdefullt för akademi och industri att kunna samverka i forskning och få bidra till att höja stålindustrins kunskap inom AI, säger Gunnar Mathiason, lektor vid Högskolan i Skövde.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109