23948sdkhjf

Minskade intäkter för Epiroc

Epiroc har presenterat sin kvartalsrapport för sista kvartalet 2020.

Epiroc konstaterar att orderingången ökade 1 procent till 9 329 miljoner kronor (motsvarande siffra 2019: 9 276), vilket innebär organisk ökning med 13 procent det vill säga när valutaeffekter med mera är borträknade. Intäkterna minskade 5 procent till 9 806 miljoner kronor (10 280), organisk ökning med 6 procent.

Rörelseresultatet ökade 10 procent och uppgick till 2 212 miljoner kronor (2 016) samtidigt som det operativa kassaflödet uppgick till 2 156 miljoner kronor (2 827).

– Covid-19-pandemin påverkade oss kraftigt under 2020 och ändå lyckades vi anpassa vårt sätt att arbeta, sänka våra kostnader, prioritera innovation, visa motstånds­kraft i vår lönsamhet samt leverera ett starkt resultat, säger Helena Hedblom vd och koncernchef. 

För helåret 2020 minskade värdet av bolagets orderingång  med 7 procent på grund av valutaförändringar men var oförändrad organiskt och uppgick till 36 579 miljoner kronor (39492) samtidigt som intäkterna minskade organiskt med 5 procent till 36 122 miljoner kronor (40 849).

Helena betonar att de fortsätter investera i forskning och utveckling och lyfter även upp som en viktig punkt höstens förvärv av MineRP som optimerar stora och medelstora gruvors operativa effektivitet med sin  mjukvaruplattformslösning som integrerar all form av teknisk gruvdata. Framtiden är dock mer svårbedömd. 

– Vi förväntar oss att efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att vara stabil på kort sikt. Osäkerheten kring utvecklingen av Covid-19 och eventuella ytterligare relate­rade restriktioner kvarstår dock.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078