23948sdkhjf

Gränges avslutar starkt och sätter rekord

Under fjärde kvartalet 2020 kunde Gränges se en fortsatt återhämtning på marknaden, bland annat ökade försäljningen till fordonsindustrin stort jämfört med kvartalet före. Dessutom har ett nytt rekord satts under kvartalet, och företaget förutspår att återhämtningen fortsätter under 2021.

Aluminiumföretaget Gränges 2020 påverkades precis som många andra starkt av coronapandemin när den slog till. Bolaget redovisade stora sjunkande siffror både under kvartal ett och kvartal två, och i kvartalsrapporterna kunde man läsa att viruset avsevärt minskade marknadens efterfrågan på Gränges produkter.

Under kvartal tre började däremot en återhämtning synas och återhämtningen verkar ha fortsatt även under kvartal fyra då bolaget nu redovisar positiva siffror.

Vi såg en fortsatt återhämtning på marknaden under det fjärde kvartalet 2020. Tecknen på återhämtning var starkast i Amerika, där försäljningen till fordonsindustrin ökade med 8 procent jämfört med föregående år, följt av Europa och Asien där tillväxten uppgick till 5 respektive 2 procent, säger bolagets vd Johan Menckel.

Förutom återhämtningen inom fordonsindustrin där tillväxten ökade med 16 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 och 4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019, var marknadsförutsättningarna särskilt starka inom HVAC industrin för stationära värmväxlare. Där ökade försäljningsvolymen med 24 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Dessutom slogs ett rekord under kvartalet.

I det fjärde kvartalet översteg försäljningsvolymen 100 kton för första gången under ett enskilt kvartal och uppgick till 103,3 kton, vilket motsvarar en ökning med 33 procent jämfört med samma period föregående år, berättar Johan.

Under kvartal fyra ökade Gränges rörelseresultat med 45,5 procent till 167 miljoner kronor (115 miljoner motsvarande period 2019), nettoomsättningen med 17,4 procent till 3 149 miljoner (2 682) och det justerade kassaflödet efter finansieringsverksamheten landade på 232 miljoner (191). Periodens resultat var extra starkt och uppgick till 106 miljoner (47), en ökning med 124,3 procent.

För helåret minskade rörelseresultatet med 30,1 procent till 584 miljoner (836), periodens resultat med -39,5 procent 363 miljoner (600) och nettoomsättning med -8,1 procent till 11 008 miljoner (11 978). Det justerade kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick däremot till 1 180 miljoner, vilket är en ökning jämfört med 2019 då siffran uppgick till 1 048 miljoner.

Trots utmanande marknadsförutsättningar till följd av covid-19-pandemin har 2020 varit ett produktivt år på många sätt, med ett fortsatt fokus på såväl expansion och tillväxt som på kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar i samtliga regioner. Även om covid-19-pandemin fortsätter att påverka flera av Gränges slutkundsmarknader förväntas återhämtningen för närvarande fortsätta under 2021, avslutar Johan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.484