23948sdkhjf

45 kilo uran sprids årligen kring Kumlas slagghög

I Kumla kommun ligger Kvarntorpshögen, ett cirka 100 meter högt avfallsberg, även kallat slagghög. Nu visar forskning från Örebro universitet att både Kvarntorpshögen och dagbrotten intill bidrar till att bland annat 45 kilo uran årligen sprids kring platsen.

Under andra världskriget startades brytning av alunskiffer i området vid Kvantorp utanför Kumla, och totalt bröts ungefär 50 miljoner ton skiffer innan verksamheten lades ned i mitten av 60-talet. Trots att skifferbrytningen upphörde för över 50 år sedan, finns dock fortfarande förhöjda halter av giftiga ämnen som nickel och uran i området.

Forskaren Kristina Åhlgren, som disputerar i kemi vid Örebro universitet, har i sin avhandling bland annat undersökt vilka mängder av olika giftiga ämnen som finns i marken och vattnet kring slagghögen Kvarntorpshögen, samt de omkringliggande sjöarna. Kvarntorp har beskrivits som ett av landets mest förorenade områden, och Kristina konstaterar att skifferbrytningen fortfarande har påverkan på omgivningen.

Till exempel har grundvattnet kring högen högre halter av arsenik och uran än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

– Det används dock inte som dricksvatten, och man tror inte att det kommer i kontakt med de vattenförande lager som leder till brunnsvatten i området, säger Kristina.

Provtagning och analyser av ytvatten i området visar att både Kvarntorpshögen och dagbrotten fortfarande bidrar med sulfat och metaller till vattendragen nedströms. Årligen sprids 45 kilo uran, 65 kilo nickel och 1 500 ton sulfat.

– Det är ofta själva avfallshögen som nämns när man pratar om eventuella åtgärder, men det är inte den som står för den största delen av metalltransporter. För de flesta ämnen står Kvarntorpshögen för betydligt mindre än 20 procent av den totala metalltransporten. Sjön Söderhavet beräknas stå för nära hälften av tillförseln av ämnen som exempelvis molybden och uran, säger Kristina.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.081