23948sdkhjf

Minerallagen ändras med anledning av corona

Regeringen föreslår ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som nation, både i det regionala och det lokala perspektivet, men även utanför Sveriges gränser. Det handlar om råvaruförsörjning, arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning.

Nu föreslår regeringen ändringar i minerallagen för att stötta gruvindustrin, ändringar som innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021, ska förlängas med ett år.

Bestämmelserna ska inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141