23948sdkhjf

Prognos: Svensk basindustri växer svagt nästa år

I år backar basindustrin med 1,5 procent – men under 2021 väntas förädlingsvärdet öka svagt. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets fjärde konjunkturrapport.

I början av pandemin drabbades vissa delar av basindustrin hårt då efterfrågan föll, bland annat för stål- och metallindustrin, men på senare tid menar Industriarbetsgivarna att nästan all data pekar på ett bättre läge.

Under 2021 förväntas återhämtningen komma igång igen, och likaså förväntas förädlingsvärdet i basindustrin öka med 1 procent. Detta spås utifrån en framgångsrik vaccinframställning som leder till att restriktionerna lättar efter hand. Den ekonomiska återhämtningen förväntas dock bli utdragen.

– Det faktum att stora produktionsvärden har försvunnit, företagens lönsamhet försämrats, investeringar minskat och arbetsmarknader har försvagats verkar självfallet återhållande på tillväxten. Dessutom är osäkerheten om den framtida utvecklingen stor och det hämmar både konsumtions- och investeringsviljan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Sammantaget bedömer Industriarbetsgivarna att BNP i Sverige faller med 3 procent i år för att sedan öka med 3 procent 2021. Arbetslösheten väntas bli 8,4 procent i år och öka till 8,8 procent 2021.

I euroområdet bedömer Industriarbetsgivarna att BNP sjunker med 7,5 procent i år och växer med 3,5 procent 2021. I USA sjunker BNP med 3,7 procent i år och växer med 3,5 procent 2021.

– Det finns en risk att det blir fortsatt svårt att hantera viruset och att det kommer att finnas i samhället under lång tid framöver. Nu är det viktigare än någonsin att industrins ges rätt förutsättningar att kunna fortsätta producera i Sverige och därmed bidra till fler jobb och tillväxt. Många av industrins utmaningar handlar om politiska beslut, till exempel måste tillståndsprocesserna gå mycket snabbare annars görs inte nödvändiga investeringar och tillväxten försvagas eller uteblir, säger Kerstin.

Kerstin menar även att hur den svenska kronans växelkurs utvecklas framöver kommer ha en stor betydelse för basindustrin.

– I de branscher där det pågår strukturella förändringar är situationen fortsatt mörk. Under krisen har vi inte haft samma draghjälp av kronans växelkurs som vi tidigare haft. Tvärtom har kronkursen förstärkts och det har såklart haft en dämpande effekt på exportvärdena, säger hon.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078