23948sdkhjf

Framtidstron hos exportföretagen ökar kraftigt

De svenska exportföretagens syn på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och är nu till och med starkare än innan coronapandemin. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro har gått från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29.

– Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört viktigt att exportföretagen får god tillgång till finansiering för att inte bara överleva krisen, utan också ta sig starkare ur den, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit (SEK).

SEK:s index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg i våras på minus 35 och tar nu ett jättekliv upp till plus 29. För ett år sedan låg index på plus 25.

Hälften, 51 procent, av de stora exportföretagen som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en ökad orderingång under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då andelen endast var 15 procent – ett bottenrekord.

En nyligen genomförd undersökning från SEK visar även att åtta av tio stora svenska exportföretag planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren.

– Vi ser en stark återhämtning och företagen är bättre rustade för restriktioner och nedstängningar nu. Dessutom kommer industrins satsningar på en grön omställning att göra svensk export mer konkurrenskraftig, säger Catrin Fransson.

Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vart tredje av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då endast åtta procent räknade med ett ökat antal anställda.

Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio. Vart tredje av de stora exportföretagen som ingår i Exportkreditbarometern räknar dessutom med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året – en kraftig ökning jämfört med i våras då endast åtta procent räknade med ett ökat antal anställda.

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året på exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 203 exportföretag svarade på den senaste barometern.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078