23948sdkhjf

Större flexibilitet för SSAB

Det handlar om nya skivbromsar för tystare tåg, större flexibilitet i vagnanvändandet, ökad säkerhet i vinterförhållanden och minskat underhållsbehov.

Ett teknikskifte pågår för vagnar och lastbärare till systemtransporterna för SSAB mellan Luleå och Borlänge samt Borlänge och Oxelösund.

Det berättar logisitikpartnern Green Cargo i vars verkstad det just nu pågår montage av en ny typ av lastbärare på sammanlagt 40 nya inhyrda vagnar, som är avsedda för att transportera stålämnen.

Kassettlösningen innebär möjlighet till större flexibilitet i vagnanvändandet eftersom andra vagnar än vanliga stålämnesvagnar kan användas i ståltransporterna. Vagnarna i ståltågen kan vid behov också användas för andra godstyper. Det går även att ställa en container på vagnen för exempelvis skrottransporter.

– Den största teknikutvecklingen i sammanhanget står bromstekniken på de nya vagnarna för. Istället för bromsblock används skivbromsar. Det innebär att vi använder en teknik som uppfyller EU-kraven på tysta godsvagnar och helt kommer ifrån problematiken med övergång från gjutjärnsblock till block av komposit som har sämre bromsförmåga, säger Erik Hedlund, säkerhetsutvecklare på Green Cargo.

Skivbromsade vagnar är inte en ny teknik. Green Cargo har drifterfarenhet bland annat i NRE-tågen mellan Narvik och Oslo sedan snart ett år tillbaka. Bromsarna har egenskaper som gör att is och snö på boggierna inte får samma negativa konsekvenser som för boggier med traditionella bromsar som har många rörliga delar. 

Ytterligare en innovation som testas är en coating, som boggierna beläggs med. Det ska motverka att snö och is växer till på underredena under vinterförhållanden, något som annars vållar problem, både i drift och i ökat underhållsbehov av materielen.

– Vi har stora förväntningar på dessa vagnar och med den driftutvärdering som vi är överens om med Green Cargo, kan vi nu lägga en erfarenhetsgrund för ett beslut om ett större framtida teknikskifte på hela vagnflottan för ståltransporterna. Det kommer att vara några lärorika år som kommer att ge oss alla insikt i olika broms- och vagntekniker, säger Dan Nordqvist, ansvarig för SSABs järnvägstrafik.

– Det finns flera stora fördelar. Vi går nu in i ett omfattande uppföljningsprogram där vagnarna går i full trafik runt kommande årsskifte. Förhoppningen är att programmet styrker att vi kommer se färre hjulskador, billigare underhåll och en stabilare drift med de här vagnarna, säger Bjarke Raaby, fordonsingenjör på Vagnenheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.109