23948sdkhjf

Positiva siffror för tillverkningsindustrin

I tillverkningsindustrin fortsätter den positiva utvecklingen med att omsättningstappet blir allt mindre. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning.

Inom tillverkningsindustrin fortsätter utvecklingen att en allt mindre andel företag svarar att de har ett omsättningstapp. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade tappat i omsättning, nu är det 46 procent som uppger detta vilket är en liten minskning jämfört med svaren i oktober. De flesta företag svarar fortfarande att omsättningstappet är upp till 25 procent jämfört med ett normalläge.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. 

Det beräknade medelvärdet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns.

Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent.

För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 9–11 november. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078