23948sdkhjf

Reportage: Var förberedd på nästa obehagliga överraskning

Sedan coronapandemin slog till har tillverkare fått tampas med stora och plötsliga förändringar. För att möta detta har Sandvik Coromant tagit fram två nya hårdmetallsorter som ska göra tillverkarna bättre förberedda när nästa obehagliga överraskning kommer.

Skärande bearbetning är en exakt vetenskap där det krävs små förändringar i processen för att få optimala resultat i varje material. Men den verklighet vi lever i är allt annat än exakt och de förändringar vi har att tampas med är stora och plötsliga. Enligt analytikerna måste branschen rusta sig för en oförutsägbar marknad, ett nytt normaltillstånd, framtvingat av den pågående coronapandemin.

– Det är ingen överdrift att säga att corona har varit en svart svan för branschen – en stor och oväntad händelse som får mycket allvarliga konsekvenser, säger Rolf Olofsson, produktchef på Sandvik Coromant.

Det nya normala kan te sig helt olika för olika tillverkare. För vissa har efterfrågan ökat, medan orderboken för flera andra blivit allt tunnare.

– I båda fallen är den viktigaste förutsättningen för en lönsam produktion vid stålsvarvning en kombination av att ha den bästa uppsättningen verktyg, från maskin till skäregg, och de kunskaper som krävs för använda dem rätt. Tillverkarna måste också lyckas förverkliga de här målsättningarna på lång sikt, säger Rolf.

Något som varit viktigt för flera tillverkare under pandemin har varit flexibillitet, och enligt Rolf är detta något som är viktigt för att kunna hantera även nästa svarta svan.

Men vad innebär egentligen flexibilitet för batchtillverkare? Enligt Sandvik Coromant går det att dela upp i flera olika faktorer, till exempel snabbare omställning mellan batcherna, optimerad eller snävare lagerstyrning, samt minimering av antalet produktionsstopp för att byta utslitna skär.

En tillverkare som vill kunna erbjuda den här typen av flexibilitet kommer att vara helt beroende av möjligheten att välja mellan olika stålsvarvningsalternativ, inklusive skären till verktygsuppsättningen, för att nå nya effektivitetsnivåer i produktionen.

– Idag inser de flesta vikten av att välja rätt sort till sina skär. Däremot är det många som inte förstår hur viktigt det är att tänka igenom hela verktygsuppsättningen för att kunna öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Detta gäller även vid arbete i den typ av sega material som Sandvik Coromant ofta får frågor från kunderna om. Hit hör undergrupper till ISO P-material, inklusive olegerat stål och låglegerat stål, där GC4415 och GC4425 är särskilt väl lämpade.


Foto: Sandvik Coromant

Rent allmänt vill varje tillverkare uppnå åtminstone tre av följande mål: ökad spånavverkningshastighet, fler detaljer per egg, förkortade cykeltider, minimerat avfall och optimerat bruk av lagerstyrning.

– Att förstå vad som är unikt för varje material är avgörande för att nå optimala resultat. Även om målen är enkla så kan man inte säga detsamma om materialen i ISO P-gruppen. ISO P-metaller har ofta många olika slags egenskaper samtidigt som kan vara svåra att hantera i ett och samma material, säger Rolf.

Det centrala problemet är att skärande bearbetning i metall inte klyver metallen i två delar av skärverktyget, utan i stället byggs ett tryck upp tills materialet avverkas i form av spånor. Denna process alstrar enorma mängder värme och friktion och dessutom kemiska reaktioner, vilket kan orsaka diffusions- och gropförslitning. Trycket i sig kan också ge skador.

För att försöka hitta en lösning på dessa utmaningar har Sandvik Coromant lagt stora resurser på forskning och utveckling. Detta har bland annat lett till att företaget ska lansera två nya hårdmetallsorter för P-svarvning, GC4415 och GC4425.

– Det arbete vi på Sandvik Coromant har lagt ner för att kunna leverera den här lösningen har framförallt handlat om andra generationens Inveio-teknik. Första generationen av Inveio innebar ett tekniskt genombrott med kristallorientering i en riktning i aluminiumoxidbeläggningen, vilket gav skären en helt ny nivå av slitstyrka och livslängd, säger Rolf och fortsätter:

– I den andra generationen av den här tekniken har vi förbättrat kristallorienteringen ytterligare och fått fram ännu större slitstyrka, jämnare kvalitet och bättre prestanda. Dessa egenskaper förbättrar också varmhållfasthet och seghet så att användningsområdet växer ytterligare och verkstäder och tillverkare kan komma till rätta med problemen med ISO P-svarvning och samtidigt nå de fem viktiga målen.

Förutom applikationer inom den allmänna verkstadsindustrin kan de två nya hårdmetallsorterna även vara till nytta för fordonsindustrin, kraftgenereringsbranschen, flygindustrin, kullagertillverkare, och olje- och gasindustrin.

– Vi vet ännu inte riktigt hur världen kommer att se ut efter corona. Men vi förstår väldigt väl vilka målsättningar våra kunder har och vi är väl insatta i den exakta vetenskapen inom skärande bearbetning. Genom att kombinera dessa båda insikter kan vi leverera de verktyg som behövs för lönsam stålsvarvning i framtiden när nästa svarta svan kommer, avslutar Rolf.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095