23948sdkhjf

25 miljoner till projekt som förbättrar metallindustrin

Metalliska material har tilldelats 25 miljoner i stöd från Vinnova för finansiering av sex nya forskningsprojekt. Bland annat syftar projekten till att studera ytoxiden hos rostfria stål och att hitta hållbara leveransströmmar för sekundärmetall.

Metalliska material som arbetar för att metallindustrins processer och erbjudanden till sina kunder ska ligga i den tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten, har för 15:e gången hållt sin programövergripande utlysning. I år har sex projekt beviljats stöd från innovationsmyndigheten Vinnova, och syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål.

De beviljade projekten som får ta del av de 25 miljonerna är:

Distorsionsegenskaper i valsade ringar (DistOVER)

Projektet ska fylla en viktig kunskapslucka för att hantera formförändringar i maskinkomponenter. Projektet ska leda till en förbättrad produktion av komponenterna samt en värdekedja bättre rustad för att hantera formfel, där materialleverantören spelar en större roll i att lösa problemet.

Aluminiumbaserad StrömAvledarPlatta för PEM-bränsleceller (ALUSAP)

Projektet syftar till att utveckla metoder för kostnadseffektiv framställning av CCP och karakterisering av kontaktresistans, samt dess korrosionsskikt med avancerade ytanalysmetoder. Metoderna ska bli kraftfulla verktyg för kostnadseffektiv produktutveckling av aluminiumbaserade CCP som lever upp till kraven på låg tillverkningskostnad, låg vikt, lågt kontaktmotstånd, lång livslängd i applikationsmiljön samt möjlighet till återanvändning/återvinning.

Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning (HY-TOOLBOX)

Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av HE-risker som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Projektet ska utveckla en Hy-TOOLBOX som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för HE genom att använda moderna utvärderingsmetoder.

Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning (AluKrets-II)

Projektet är tänkt som en genomförbarhetsstudie och skall utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin. Med denna tillämpning skulle all deponi potentiellt kunna upphöra men materialets egenskaper ställer krav på förbehandling, vilket kan äventyra en realisering, både tekniskt och ekonomiskt.

Ytoxiden mellan prestation och haveri (PRESTATION)

Projektet ska studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen ska arbetas fram med hjälp av tills nyligen inte tillgängliga mätmetoder. Metoder som möjliggör observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

ALuminium Sheet WIth high Secondary Content (ALSCRAM)

Projektet syftar till att besvara intresset för ökat sekundärt innehåll, helst med samma prestanda som primärbaserad aluminiummetall. Viktiga frågor är att förstå och hitta hållbara leveransströmmar för sekundärmetall, förmågan att producera halvfabrikat (i första hand plåt) med sekundärbaserad metall och förmågan att forma nya plåtkompomeneter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078