23948sdkhjf

Toppresultat för Boliden

Produktionen vid Bolidens gruvor och smältverk var under kvartalet stabil. Anrikningen vid gruvorna, liksom metallproduktionen vid smältverken, var högre jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager uppgick till 2 258 miljoner kronor - att jämföra med förra årets 1 635 miljoner.

– Covid-19 till trots har stora underhållsstopp genomförts, investeringar kommit på plats och produktionstakten inom Gruvor ökat. Detta samtidigt som vi vidtagit omfattande försiktighetsåtgärder för att minimera risk för smittspridning, säger Bolidens vd och koncernchef Mikael Staffas.

Rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor ökade till 1 638 miljoner kronor att jämföra med förra årets 1 091 miljoner, bland annat till följd av högre ädelmetall- och kopparpriser samt högre anrikning. Garpenbergs och Kevitsas anrikning nådde bägge nya rekordnivåer vilket också resulterade i ökad produktion av zink respektive nickel i koncentrat. Aitiks anrikade volym påverkades av ett omfattande underhållsstopp och var lägre än föregående kvartal. Bolidenområdets anrikning ökade jämfört med föregående kvartal medan anrikningen i Tara minskade.

Affärsområde Smältverks rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, ökade till 835 miljoner kronor i jämförelse med förra årets 716 miljoner. Högre volym producerad metall, högre zinksmältlöner och högre ädelmetall- och kopparpriser bidrog positivt. I Harjavalta genomfördes ett planerat underhållsstopp, vilket medförde att koppar- och nickelproduktionen sjönk något jämfört med föregående kvartal. Ädelmetallproduktionen påverkades positivt av högre halter i ingående material. Rönnskärs produktion av flertalet metaller sjönk jämfört med föregående kvartal. Kokkolas zinkproduktion var i linje med föregående kvartal. I Odda medförde vissa störningar i gjuteriet att zinkproduktionen påverkades negativt.

Det fria kassaflödet uppgick till 1 878 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra minus 653 miljoner.

Försäljningsintäkterna blev 13 550 miljoner kronor. Förra året var de 11 170 miljoner.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.14