23948sdkhjf

Fler ska få del av omställningsfonden

Inte bara stålindustrin i Övre Norrland - utan även stål-, mineral- och metallindustrin samt raffinaderibranschen i fler områden av Sverige bör få del av pengarna.

När nu EU-kommissionen förväntas utöka budgeten för fonden för en rättvis omställning bör även fler geografiska områden och branscher än stålindustrin i Övre Norrland kunna omfattas.

Det menar Regeringen som ger Tillväxtverket i uppdrag att utöka programmet för fonden till att även omfatta åtgärder för klimatomställning av stål-, mineral- och metallindustrin samt raffinaderibranschen.

Fonden för rättvis omställning ska ge stöd till alla medlemsländer men framför allt till de områden och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst.

Fonden ska bidra till att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i de regioner och sektorer som, på grund av beroendet av fossila bränslen eller energiintensiva industrier, påverkas mest av omställningen.

Vid tiden för regeringens tidigare beslut, i mars 2020, uppgick den föreslagna budgeten för fonden till 61 miljoner euro. Enligt EUs nya budgetförslag beräknas Sverige tilldelas cirka 158 miljoner euro.

Det innebär att en utvidgning av inriktningen för fonden är möjlig och därmed bör öppnas upp för insatser inom ramen för såväl stål-, mineral- och metallindustrin som raffinaderibranschen inklusive bioraffinaderi.

Medlen ska gå till åtgärder som bidrar till klimatomställning i dessa branscher, fortsatt med huvudsaklig inriktning mot anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga. Stödet inom fonden ska tilldelas regioner i EU som står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar kopplat till övergångsprocessen mot en klimatneutral ekonomi i den Europeiska unionen år 2050.

Tillväxtverket ska ge förslag till vilka branscher och regioner som ska omfattas av programmet för fonden. Därefter ska myndigheten i nära samarbete med berörda regioner lämna underlag till territoriella planer för en rättvis omställning. Regeringen ser en stor möjlighet i att inkludera ytterligare branscher och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078