23948sdkhjf

BE Group gör ett svagt tredje kvartal

BE Group brukar ha ett svagare tredje kvartal. Så är det även i år konstaterar företagets vd och koncernchef Peter Andersson.

- Det känns som att semesterperioden blev mer utdragen än normalt och marknadens återhämtning är och har varit långsam, skriver han.

Nettoomsättningen minskade med 24 procent  till 744 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 977 miljoner.

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner kronor, att jämföra med 13 miljoner förra året. Bakgrunden är ökad bruttomarginal i samtliga bolag och god kostnadskontroll.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 miljon kronor mot förra årets minus 14 miljoner.

- Utöver påverkan av Covid-19 ska resultat och kassaflöde ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började redan under andra kvartalet 2019 och som fortsatte under 2020.

- Utvecklingen i Sverige under tredje kvartalet hämmades något av leveransproblem dels orsakat av en mindre brand i den nya produktionslinan och dels av uppstartsproblem då samtliga leveranser efter semesterperioden i Sverige skett från Norrköpingsenheten.

- Vi ser just nu en kontinuerlig återhämtning men osäkerheten avseende effekterna av Covid-19 på kommande kvartal är fortfarande stor. På huvudmarknaderna ses en återhämtning inom tillverkningsindustrin medan byggindustrin avmattas. 

Hur ser han då på framtiden?

- Vi fortsätter fokusera på att bygga ett bra bolag med en stabil grund för framtiden. Investeringen i Norrköping är i full drift och centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö är i stora delar avklarad. Omstruktureringen i Baltikum löper på enligt plan och vår e-handelsportal förväntas vara klar under första kvartalet 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.062