23948sdkhjf

Hennes forskning ska rädda liv i gruvan

För att rädda liv vid olyckor i gruvor under jord krävs att gruvarbetarna har kunskap om åtgärder innan räddningspersonal anländer. Räddningspersonalen behöver i gengäld kunskap om den komplexa gruvmiljön. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet, med ett samverkansprojekt i Västerbotten som positivt exempel.

Det var efter en svår brand i Kristinebergsgruvan 2013 som gruvföretaget Boliden och räddningstjänsten upplevde att de var för sig inte hade tillräckliga kunskaper. Vid den aktuella branden såg det ett tag kritiskt ut med en gruvarbetare instängd av branden, men han kunde till slut räddas.

I sin avhandling visar Sofia Karlsson hur nya rutiner för räddningsinsatser sedan utvecklades av alla deltagande organisationer i ett projekt i Västerbotten. 

Gruvföretagen utvecklade rutiner för en lokal ledningsorganisation som kan planera och genomföra räddningsinsatsen tillsammans med blåljusmyndigheterna. Dessutom utvecklades en anpassad första hjälpen-utbildning för bergarbetarna. Räddningstjänsten utvecklade nya rutiner för bland annat det viktiga samarbetet med gruvföretagets vägvisare och genomförandet av rökdykarinsatser.

Rökdykarinsatserna påverkas av gruvans miljö, vilket betyder att rökdykningsinsatserna kan bli längre eller att det kan finnas behov av två parallella rökdykningsinsatser.

Ambulanssjukvården utvecklade bland annat en telemedicinrutin, där den på plats medicinskt ansvarige ambulanssjuksköterskan via radio kunde samla information från och samtidigt hjälpa gruvpersonalen att ta hand om skadade arbetskamrater under jord.

– Sammantaget kan man säga att projektet förde med sig en samverkan som organisationerna inte haft innan de deltog i projektet. Inte minst var det en serie gemensamma samverkansmöten och räddningsövningar som bidrog till detta, säger Sofia Karlsson.

Med syftet att rädda liv utvecklade och testade projektdeltagarna nya hjälpmedel för ökad samverkan och beredskap för allvarliga gruvolyckor. En viktig faktor var att samordna räddningsinsatsen och möjliggöra att de beslut som behövde fattas gemensamt också blev fattade i samråd mellan alla parter. En film där organisationerna lärde sig om varandra och om insatsen under jord producerades också.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078