23948sdkhjf

Nytt projekt ska reducera koldioxiden med 95 procent

Under fyra år ska 19 forskare från tio länder ta sig an att testa tekniska koncept som kan minska koldioxidutsläpp vid stålproduktion med 95 procent.

Det är två olika koncept och tekniker som testas för att nyttja masugnsgas för värmningsugnar vid stålproduktion och fånga upp och förvara koldioxiden. Det handlar dels om att avskilja koldioxiden från gasen innan förbränningsprocessen och utnyttja energin i gasen till att producera vätgas, dels genom att avskilja koldioxiden efter förbränningsprocessen.

– Genom att vi arbetar med olika koncept parallellt i Sverige och Spanien blir det samtidigt både samverkan och en inspirerande intern konkurrens, som i slutänden handlar om att vidareutveckla och kombinera, säger Paul Cobden vid Swerim, innovationsansvarig för projektet.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att koldioxidlagring kommer att vara en nödvändighet för att kunna nå klimatmålen. När det handlar om stålproduktion får projektet Hybrit, med siktet inställt på helt fossilfri framställan av stål, stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Paul Cobden och Sara Rosendahl betonar dock att parallell forskning, som C4U, pågår.

– Alla länder har olika förutsättningar för sin stålproduktion och det gäller att hitta den optimala metoden för varje land när det handlar om att minska koldioxidavtrycket. Alla har till exempel inte samma möjlighet till grön el som Sverige, vilket är en förutsättning för Hybrits teknologi. Eftersom vi ska konvertera masugnsgasen till vätgas så skulle det ju även på sikt kunna handla om ett samarbete med Hybrit, om länder väljer de metoder vi får fram, säger Sara Rosendahl, projektledare för projektet.

Enligt Cobdens och Rosendahls tidsplan ska testanläggningarna hos Swerim i Luleå vara redo för försök 2022.

Delaktiga i det internationella projektet är: UCL, Swerim, Radbound Universiteit Nijmegen, CSIC, ArcelorMittal, Kisuma Chemicals, University of Manchester, Politecnico di Milano, TNO, Element Energy, Canmet , BGR, Dalian University of Technology, Ineris, CEPS, Wood, Carmeuse, Climate Strategies, Johnson Matthey and University of Sheffield.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094