23948sdkhjf

Borrkärnearkivet i Malå får ny fastighetsägare

Guideline Geo vill satsa ytterligare på geofysiska lösningar som exempelvis kan användas för ett mer effektivt och ekonomiskt underhåll av infrastruktur som vägar, broar och tunnlar. 

Guideline Geo säljer fastigheten som inrymmer borrkärnearkivet i Malå. Anledningen är att företaget vill frigöra kapital. 

Vi ringer upp företagets vd Mikael Nolborg och frågar: 

Vad är det ni vill satsa pengarna ni får vid försäljningen på? 

- Syftet är att frigöra kapital som vi vill använda till att utveckla vår huvudverksamhet. Vi är i grunden inte ett fastighetsbolag utan ett bolag som primärt håller på med geofysiska lösningar. Vi utvecklar, tillverkar och säljer geofysiska lösningar i hela världen. Det är där vi vill använda de medel som frigörs. Vi vill vidareutveckla vårt bolag och stärka vår konkurrenskraft. 

Det handlar om tekniska lösningar för att kartlägga och visualisera förhållanden under mark baserat på de olika geofysiska metoderna markradar, resistivitet, transient elektromagnetik och seismik. 

Lösningar som exempelvis kan användas för att möjliggöra ett mer effektivt och ekonomiskt underhåll av infrastruktur som vägar, broar och tunnlar. 

- Det som möjliggörs med geofysisk undersökning är att man kan göra löpande och kostnadseffektiva undersökningar av tillståndet i infrastrukturobjekten. Till exempel kan du skanna broar genom att köra över med markradar för att detektera sprickbildning eller andra typer av problem som korrision på armeringsjärn. Man kan helt enkelt bedöma tillståndet på bron och därmed kan man också på ett tidigt stadium detektera underhållsbehov samtidigt som man inte behöver göra någon åverkan. Man behöver vare sig borra eller gräva för att göra undersökningen. 

Därmed blir det ett kostnadseffektivt sätt att samla in data och framställa information kring underhållsbehov. 

- Genom att löpande göra undersökningar kan man också se förändringar över tid och var de sker och det gör att du både skapar bättre förståelse kring hur och var underhållsbehoven uppstår och kan lägga investeringarna i underhåll där det behövs och du kan göra det med högre precision än om du - så att säga gissar dig till var du behöver göra åtgärderna. 

Markradar har använts åtminstone sedan 80-talet. Men den utveckling som nu sker på mjukvarusidan har gjort att man kan använda den data markradarn producerar på ett enklare sätt. Historiskt har en av utmaningarna varit att tolka data från geofysiska instrument såsom markradar och därmed begränsat användningen. 

- Nu kan vi använda data i ett underhållsperspektiv - eller tänk dig att du ska bygga något nytt och vill veta mer om markens beskaffenheten. Istället för att göra provborrningar och sedan anta att marken är homogen mellan borrhålen som traditionellt varit det gängse sättet kan vi nu komplettera geotekniken med geofysiska undersökningar. Då får vi en mer komplett och bättre förståelse av undermarksförhållanden som exempelvis hur djup till och kvalitet i berggrunden ser ut. 

Och det är helt enkelt den tekniken ni vill använda pengarna till att komma vidare i? 

- Ja, exakt. Det är vår huvudverksamhet. 

Varför är det viktigt för er att stanna kvar i Malå? 

- Stora delar av bolaget har sin grund i Malå. Det är där vi har vårt historiska arv och vår tillverkning. För oss är Malå och har alltid varit hjärtat för huvuddelen av vår verksamhet och det påverkas inte alls av den här försäljningen. I Malå har vi otroligt kunniga medarbetare och lång historia av att bygga ledande geofysisk utrustning. Så kommer det att fortsätta vara även framåt, säger Mikael Nolborg. 

Och så var det ju det här med försäljningen av fastigheten. 

Fastigheten inrymmer alltså borrkärnearkivet som hyrs av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Där förvarar SGU sin samling av borrkärnor från mer än 18 000 borrhål i Sverige. Det motsvarar mer än tre miljoner meter borrkärnor. Den totala arean i fastigheten uppgår till 10 400 kvadratmeter där merparten är lageryta. 

Köpeskillingen baseras på fastighetsvärdet och motsvarar 57 miljoner kronor. Köpare är P&E samhällsfastigheter och tillträde sker den 30 september 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.156