23948sdkhjf

SKF – minskning med 25 procent

Under det andra kvartalet hos SKF sjönk försäljningen med 25 procent till 16,6 miljarder. Trots detta redovisar bolaget dock ett starkt rörelseresultat.

Försäljningen påverkades både av restriktioner införda av myndigheter och av en lägre underliggande efterfrågan. Kassaflödet under kvartalet var -838 miljoner kronor.

– Vi har levererat ännu ett mycket starkt rörelseresultat, trots att försäljningen sjönk med 25 procent under det andra kvartalet. Detta har gjort att vi kan fortsätta bygga ett starkare SKF genom fortsatt höga investeringsnivåer i våra fabriker och nya kunderbjudanden, samtidigt som vi drar nytta av nya arbetssätt, säger Alrik Danielson, vd och koncernchef för SKF.

Rörelsemarginalen hos SKF landade under andra kvartalet på 9,4 procent till skillnad från förra året då den låg på 12,7 procent. Jämförelsestörande poster, inklusive omstruktureringskostnader och kundförlikningar, uppgick totalt till 896 miljoner kronor.

Industriverksamheten redovisade en justerad marginal på 14,0 procent, (15,7 procent motsvarande period 2019). Fordonsverksamheten, som fortsatte att vara påverkad av kundernas nedstängningar och en lägre underliggande efterfrågan, levererade en justerad marginal på -8,4 procent, till stor del drivet av ett tapp på 45 procent i den organiska försäljningen.

– Vi har fortsatt att minska kostnaderna och anpassa storleken på verksamheten, med ambitionen att bli ännu mer flexibla och att stödja kunderna på ett ännu bättre sätt. Investeringar i att modernisera och automatisera våra fabriker, såväl som att öka vår regionala tillverkningskapacitet, fortsatte, säger Alrik.

Under årets sex första månader har SKF behövt minska sina fasta kostnader som en följd av coronapandemin, vilket inneburit en minskning av 1 350 tillsvidareanställda och 750 visstidsanställda och konsulter. Detta bidrog till omstruktureringskostnader på 657 miljoner kronor.

– Dessa insatser kommer fortsätta, och som en konsekvens av det förväntar vi oss en fortsatt hög nivå på omstruktureringskostnaderna under andra halvåret 2020. Detta är svåra men nödvändiga åtgärder som vi behöver vidta för att skydda verksamheten, säger Alrik.

På grund av pandemin har bolaget svårt att ge en tillförlitlig prognos på det tredje kvartalet 2020, men SKF förutspår ett finansnetto på -225 miljoner kronor.

– Osäkerheten fortsätter men vi vidtar åtgärder för att säkerställa att vi blir ett starkare bolag. Vi fortsätter att investera i innovation och automatisering och vi känner oss trygga med att vi kommer kunna svara upp mot olika scenarier på efterfrågan, och fortsätta att stödja våra kunder och skydda vårt kassaflöde och finansiella styrka, avslutar Alrik.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.14