23948sdkhjf

Efterfrågan i USA räddade Gränges första kvartal

Coronapandemin och de åtgärder som regeringar och myndigheter vidtagit har under första kvartalet dämpat efterfrågan på Gränges produkter avsevärt. Tack vare bolagets framgångsrika kapacitetsökning i USA kunde Gränges dock motverka minskningen.

Försäljningsvolymen under Gränges första kvartal uppgick till 89,9 kilo per ton, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent jämfört med föregående år (90,8). Det justerade rörelseresultatet minskade med 65 miljoner kronor till 210 miljoner kronor, framför allt till följd av de negativa effekterna från fordonsindustrin.

För området HVAC - industrin för stationära värmeväxlare, och övrigt upplevde boaget det hittills bästa enskilda kvartalet någonsin, och försäljningsvolymen ökade med 13 procent drivet av den framgångsrika kapacitetsökningen i Gränges anläggningar i Huntingdon och Newport, USA.

Gränges rörelseresultat minskade med näst intill 26 procent till 204 miljoner kronor. Under samma period 2019 var rörelsereultatet 275 miljoner kronor. Kassaflödet före finansieringsverksamheten däremot visade upp mycket mer positiva siffror under första kvartalet. Det ökade från -173 miljoner kronor till +181 miljoner.

På grund av den rådande coronapandemin och osäkerheterna den för med sig, har Gränges svårt att ge en säker prognos på både lång och kort sikt. Gränges är dock fortsatt positiva för framtiden.

– När vi blickar framåt, kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och att utveckla ett ännu mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylslösningar, säger Johan Menckel, vd för Gränges.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.141