23948sdkhjf

Jernkontoret: Industristrategin är bra - med undantag

A New Industrial Strategy for Europe - så heter strategin som presenterades av EU-kommissionen i mars 2020. Det var alldeles innan Coronapandemin slog till på allvar i Europa. Krisen aktualiserar vikten av en gemensam industristrategi för EUs konkurrenskraft, menar stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Jernkontoret tycker att strategin är bra - men att det finns områden där de goda ambitionerna förefaller stanna vid inledande ord, medan de konkreta åtgärder som föreslås i mångt och mycket liknar det som redan görs.

Jernkontoret har lämnat in sina synpunkter till regeringen och några av dem är positiva - andra önskar mer. Några av synpunkterna är:

– Det är också positivt att stålindustrins ambitiösa arbete med utveckling av nya processer för att eliminera koldioxidutsläpp uppmärksammas i industristrategin. För klimatet och de globala målen är det nödvändigt att dessa industriinitiativ får stöd och förutsättningar att genomföras inom EU. Parallellt är en konkurrenskraftig industri på den globala marknaden en förutsättning i sig för att omställningen ska kunna genomföras, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

USA är stålindustrins viktigaste handelspartner utanför EU skriver Jernkontoret. Kommissionen lägger fram krav på att Parisavtalet ska vara undertecknat för möjliga handelsavtal mellan tredjeland och EU. Det blir ett hinder för ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

– Om ett frihandelsavtal med USA kan upprättas, även ett avgränsat sådant, skulle det kunna innebära att USA tar bort tullarna på stål och aluminium. Det är dessutom så att ett frihandelsavtal med USA innebär en möjlighet att påverka bland annat vilka regler för miljöprestanda som kommer att tillämpas i USA och därmed ett sätt att knyta USA åtminstone till delar av Parisavtalet, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Kommissionen pekar ut energieffektiviseringar och leveranssäkerhet som viktiga faktorer för en konkurrenskraftig industri.

– Elektrifiering är den viktigaste åtgärden för att nå utsläppsminskningar. Säker och tillräcklig tillgång till fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad är en grundförutsättning för att dessa förändringar ska kunna ske och detta behöver framgå än tydligare i strategin, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret och fortsätter:

– Effektiv användning av energi är en självklarhet och ett kontinuerligt arbete inom stålindustrin. Energieffektivisering innebär inte nödvändigtvis att energibehovet kommer att minska totalt. Framförallt så kommer behovet av el att öka framöver.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.096