23948sdkhjf

Underleverantörerna: tvär inbromsning i konjunkturen

Svenska underleverantörer är tydliga, konjunkturen har bromsat in. Det visar Underleverantörsbarometern för första kvartalet 2020. Den förväntade lågkonjunkturen har förstärkts med anledning av coronavirusets spridning.

– Vi kan konstatera att företagen brottas med mycket mer än endast ekonomiska frågor i dagsläget. Drygt en tredjedel har redan genomfört korttidspermitteringar till följd av coronakrisen, något man kan tänka sig ökar om krisen blir långvarig, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

Underleverantörsbarometern visar att 38 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur. Företagen som anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur är nu endast 5 procent.

52 procent av företagen har kunder som kräver mellan 31–60 dagars betalningstid, och 12 procent av företagen har kunder som kräver fler än 60 dagars betaltid.

– Vi kan se att kundernas betaltider tyvärr går åt fel håll. Vid våra första mätningar 2012 var det 44 procent av företagen vars kunder betalade inom 30 dagar, nu är den siffran 36 procent, säger Sanna.

Barometern visar att:

  • 36 procent av företagen har genomfört korttidspermitteringar.

  • 38 procent av företagen räknar med att drabbas av likviditetsproblem under 2020.

  • 45 procent av företagen har drabbats av försenade leveranser eller inställda leveranser från utlandet.

  • 29 procent har uppmanat sina anställda att i den mån det är möjligt arbeta hemifrån.

– Att antalet IVA-fall just nu stagnerat och att Volvo idag öppnar sina fabriker ger hopp. Samtidigt är det viktigt att regeringens krispaket fortsätter fånga upp behoven, säger Sanna.

Barometern visar bland annat även på följande resultat:

  • Andelen som planerar att minska personalstyrkan under innevarande kvartal är 34 procent jämfört med 9 procent föregående kvartal.

  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under innevarande kvartal minskar från 18 procent förra kvartalet till 6 procent.

  • 32 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de har en ökad orderingång i första kvartalet. Det är 5 procentenheter lägre än föregående kvartal och andelen som haft en minskning har ökat från 31 procent till 37 procent.

  • 11 procent spår en ökad orderingång för andra kvartalet. Detta att jämföra med 41 procent andra kvartalet 2019.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Barometern görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Enkäten är besvarad under perioden 31 mars – 8 april och Sinf har cirka 1 000 medlemsföretag.


Foto: Sinf

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.093