23948sdkhjf

BE Groups första kvartal – både upp och ner

För BE Group gick första kvartalet under 2020 både upp och ner. Till exempel var försäljningen något lägre, samtidigt som det underliggande rörelseresultatet förbättrades.

BE Groups försäljning under första kvartalet 2020 var lägre än försäljningen under samma kvartal föregående år. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades däremot något och landade på 42 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år då rörelseresultatet landade på 40 miljoner kronor.

– Både försäljning och resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela andra halvåret. Sett över enskilda månader var försäljningen i mars i paritet med föregående år, skriver BE Groups vd Peter Andersson.

Utöver lagerförluster på 11 miljoner kronor (-6), påverkades rörelseresultatet negativt av engångskostnader om 35 miljoner i enlighet med centralisering av lager- och produktionsverksamhet till Norrköping, och stängning av lagret i Malmö. Rörelseresultatet landade då på -4 miljoner kronor (34).

Kassaflödet ökade till 93 miljoner kronor från den löpande verksamheten.

– Vi lämnar ett starkt kvartal bakom oss, men med anledning av den snabba spridningen av corona och den för alla oerhört stora osäkerheten, är det för närvarande helt omöjligt att kvantifiera den påverkan detta kommer att ha på verksamheten och resultatet för kommande kvartal och helåret 2020, skriver Peter.

För att parera den kommande lägre efterfrågan har BE Group infört korttidsarbetsvecka, omförhandlat avtal och ökat kontrollen på rörelsekapital och kostnader.

– Vi är beredda att vidta fler och kraftigare åtgärder samtidigt som vi även är förberedda att med kort varsel växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder. Det vi samtidigt gör är att fortsätta bygga ett bra bolag för framtiden, skriver Peter.

Utöver ständiga förbättringar och justeringar är produktionsinvesteringarna i Norrköping i sin slutfas och kommer inom kort att tas i full drift. Centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping, tillsammans med stängningen av lagret i Malmö, löper på enligt plan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094