23948sdkhjf

Energiprojekt för stålindustrin får 12 miljoner

Climeon har beviljats cirka 12 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten, för ett projekt för att effektivare nyttja överskottsvärme inom stålindustrin. Projektet genomförs i samarbete med SSAB.

Climeon har haft ett samarbete med SSAB i Borlänge sedan 2015 då SSAB blev den första industriella kunden att installera Climeons Heat Power system. Under samarbetets gång har Climeon och SSAB diskuterat möjligheten att ytterligare öka energiåtervinningen i stålproduktionen.

Med stödet på 12 miljoner kronor från Energimyndigheten, får Climeon möjlighet att även inom industrin bredda sitt koncept med elproduktion från spillvärme till att omfatta ånga.

Med det här projektet kommer vi kunna dubblera energiåtervinningen. Att öka energiåtervinningen inom industrin är något både Climeon, SSAB och Energimyndigheten prioriterar högt, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Inom stålindustrin finns det överskottsvärme i form av rökgaser, ånga och hett vatten. Genom att kombinera Climeons nya ångturbinslösning med bolagets Heat Power-modul ska man kunna ta tillvara på överskottsvärmen mer effektivt och producera mer el.

Vi vill med det här stödet bidra till effektivare nyttjande av överskottsvärme hos SSAB samtidigt som Climeons kraftmodul kan nå en bredare marknad och på sikt bidra till ökad energieffektivitet inom industrin, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079