23948sdkhjf

Ökad efterfrågan på digital eftermarknadsinformation

Ju mer komplext teknikinnehållet blir i framtidens produkter och system, desto viktigare blir service- och eftermarknadsinformationen – nyckeln till nöjda användare och effektiv service. Semcon är idag en stor leverantör av digital eftermarknadsinformation och har tack vare det ökade intresset under 2019 haft en bra tillväxt inom området.

Idag förväntar sig människor att få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och i en form och medium som passar just dem.

– Ett sätt för företag att möta slutanvändarnas krav, och dessutom skapa nya intäktskällor, är att i högre grad digitalisera sin service- och eftermarknadsinformation. Det ger möjlighet till både ökade och återkommande intäkter, säger Markus Granlund, vd på Semcon, enligt ett pressmeddelande.

Att utveckla och producera service- och eftermarknadsinformation är inte en del av de flesta företags kärnverksamhet. Genom att outsourca denna del i värdekedjan finns stora kvalitets- och effektivitetsvinster att göra, samtidigt som företagen ges ökade förutsättningar att fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Semcon har lång erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för utveckling och produktion av service- och eftermarknadsinformationen för avancerade och komplexa produkter och system.

Över 70 procent av omsättningen inom affärsområdet Product Information kommer idag från sådana nära partnerskap och helhetsåtaganden. Målsättningen är att fortsätta att öka denna andel i framtiden.

– Ofta finns en möjlighet till stora kostnadsbesparingar över tid för våra kunder genom att fullt ut digitalisera och standardisera eftermarknadsinformationen. Vi har flera konkreta exempel där de totala besparingarna har överstigit 30 procent, för att inte tala om värdet av en ökad kundnöjdhet, säger Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information.

Som en av de största leverantörerna i världen av digital service- och eftermarknadsinformation har Semcon idag över 700 medarbetare inom området – allt ifrån ontologiexperter, tekniska skribenter och illustratörer till experter inom digital distribution och Virtual & Augmented Reality.

Majoriteten av medarbetarna utvecklar och producerar digital produktinformation, då digitalisering är den enskilt starkaste trenden inom eftermarknadsområdet just nu.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.097