23948sdkhjf

Var fjärde ung industriarbetare har inte fått utbildning om risker

Unga industriarbetare upplever oftare besvär av sin arbetsmiljö än sina äldre arbetskamrater.

Nära hälften av IF Metalls medlemmar i åldern 18-29 år anser att arbetet är fysiskt tungt och påfrestande.

Samtidigt har var fjärde ung industriarbetare inte fått någon genomgång av riskerna på arbetsplatsen. Det visar IF Metalls årliga arbetsmiljöenkät utförd av Novus.

– Att var fjärde medlem mellan 18 och 29 år uppger att de inte fått någon introduktion av riskerna på arbetsplatsen är oacceptabelt. Jag hade hoppats att de senaste årens uppmärksamhet kring de många tragiska arbetsplatsolyckorna i Sverige skulle resulterat i en markant förbättring i utbildningsinsatserna, men det verkar inte ha skett, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, enligt ett pressmeddelande.

Buller och vibrationer samt kyla, värme eller drag utgör fortfarande de största arbetsmiljöproblemen för industriarbetare.

56 procent av de svarande upplever att de dagligen besväras av buller, och inom gruppen unga är siffran hela 62 procent.

De unga svarar i högre utsträckning att de har tunga och enformiga arbeten och att deras arbeten går ut över sömn, fritid eller familj.

Enkäten visar också att en av fyra drar sig för att framföra kritiska synpunkter till arbetsgivaren. Bland de unga är den siffran ännu högre, närmare en av tre.

Denna vecka lanserar IF Metall en särskild informationsinsats riktad till unga i industrin.

– Vi vill öka medvetenheten om arbetsgivarnas skyldigheter kring arbetsmiljön och vilka rättigheter man har som arbetstagare.

Att unga är särskilt utsatta förvånar tyvärr inte.

– De får ofta utföra arbetsuppgifter som äldre inte orkar, och har oftare osäkra anställningar, vilket gör det svårare att säga ifrån. I förlängningen blir det ett riskfyllt sätt att arbeta. De unga förtjänar den bästa möjliga starten i arbetslivet, säger Marie Nilsson.

Fackförbundet IF Metall har cirka 313 000 medlemmar.

Organisationen arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.096