23948sdkhjf

Miljöpris till Stena Recycling

I Göteborgs oljehamn hanterar och bearbetar Stena Recycling stora mängder farligt avfall och har nu belönats för sitt säkerhetsarbete och investeringar i miljöförbättrande teknik.
Stena Recycling har tilldelats 2010 års Miljöpris av Göteborgs Oljehamn och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I motiveringen till Miljöpriset framgår bl.a. att

”…Stena Recycling arbetar aktivt för att förhindra olyckor och incidenter samt har ett väl utvecklat arbete med att utbilda personalen på alla nivåer för en förbättrad säkerhetskultur och ett säkrare beteende på arbetsplatsen.”

– Det känns väldigt positivt att ett företag som arbetar med farligt avfall kan få ett miljöpris. Det visar att vi arbetar på rätt sätt när vi fokuserar på säkerhetsfrågor och att hitta miljöriktiga sätt att hantera farligt avfall, säger platschefen Glenn Wernäng, som tillsammans med produktionschefen Per-Erik Ejnarsson tog emot priset av Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn, och Jill Söderwall, Business Area Energy, Göteborgs Hamn.

Minskat luftföroreningen
På anläggningen i Göteborgs oljehamn har Stena Recycling bl.a. installerat utrustning för att minska utsläppen av luftföroreningar och luktande ämnen.

Sedan tre år tillbaka används dessutom ett eget fartyg för att hämta sludge från andra fartyg för transport till behandlingsanläggningen, något som sparar många lastbilstransporter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094