23948sdkhjf

Svag avslutning på 2010 för BE Group

Utvecklingen för BE Group under det fjärde kvartalet 2010 blev svagare än förväntat.
Utöver en säsongsmässig avmattning mot slutet av kvartalet har koncernens resultat påverkats negativt av kombinationen nedåtgående pristrend och ofördelaktig försäljningsmix.

Koncernens omsättning för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 1 383 MSEK (1 011), en ökning med 37 procent.

Rörelseresultatet förbättrades något och uppgick till -8 MSEK efter lagerförluster, att jämföras med -33 MSEK samma period 2009.

BE Groups omsättning för helåret 2010 ökade med 19 procent till 5 129 MSEK (4 308). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 98 MSEK (-266).

Högre kostnader
- Efterfrågeutvecklingen för BE Group under det fjärde kvartalet var sämre än väntat. Vidare har kombinationen svag prisutveckling och ofördelaktig försäljningsmix lett till en otillfredsställande marginalnivå. Kvartalet har dessutom påverkats av högre kostnader än förväntat, exempelvis kostnader för osäkra kundfordringar om 8 MSEK, säger Roger Johansson, BE Groups VD sedan den 1 januari 2011.

Ökad efterfrågan
”Efter årsskiftet noterar vi en viss ökning av efterfrågan. Detta i kombination med de stålprisökningar som indikerats för det första halvåret tyder på ett mera positivt marknadsklimat, vilket kommer att gynna BE Group”, kommenterar Roger Johansson i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078