23948sdkhjf

Bättre än väntat från Volvo

Flera andra tunga industribolag har rapporterat under veckan – till exempel Atlas Copco, Sandvik och Ovako.
AB Volvos rörelseresultat blev 8.540 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 8.462 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 9,7 procent för kvartalet. Väntat var en marginal på 9,6 procent. Försäljningen uppgick till 88.409 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 87.760 miljoner kronor.

Orderingången på lastbilar steg 22 procent, vilket var åtta procent mer än väntat. Företaget höjde också marknadsprognosen för lastbilar i Nordamerika. Alla siffrorna ovan avser AB Volvo där lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och båtmotorer ingår.

Atlas Copco gjorde ett rekordresultat. Orderingången ökade 22 procent till 30 797 miljoner kronor (25 207), en organisk ökning på 11 procent. Intäkterna var 29 030 miljoner (24 565). Justerat rörelseresultat var 6 244 miljoner (4 816), vilket motsvarar en marginal på 21,5 procent (19,6). Den sammantagna efterfrågan för gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå på kort sikt.

Sandvik rapporterade en orderingång på 24 533 miljoner kronor i kvartalet i kvarvarande verksamhet. Intäkterna var 23 553 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 3 271 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal på 13,9 procent.

Företaget meddelade också att transportbanden säljs som en sista del i att lämna Mining Systems.

Ovakos ebitda-resultat före omstruktureringskostnader förbättrades till 30 (28) miljoner euro och orderingången ökade med 15 procent jämfört med 2016.

Mot bakgrund av den nuvarande höga aktiviteten hos företagets kunder, samt en orderbok som är större och sträcker sig längre framåt i tiden, bedömer de att försäljningsvolymen det tredje kvartalet kommer att vara högre än för motsvarande period föregående år, dock säsongsmässigt lägre än det andra kvartalet i år.

Volvo Cars, ägt av kinesiska Geely, ökade rörelseresultatet under det första halvåret till 6,8 miljarder kronor, från 5, 6 miljarder samma period förra året. Omsättningen steg till 99,1 miljarder (84,2).

ABB redovisade ett rörelseresultat ("operationellt ebita") på 1 042 miljoner dollar för det andra kvartalet (1 120). Intäkterna uppgick till 8 454 miljoner dollar (8 677).

Alfa Laval ökade orderingången med 14 procent till 9 629 miljoner kronor (8 101). Nettoomsättningen minskade med fyra procent till 8 907 miljoner kronor (8 950). Resultat efter finansiella poster var 733 miljoner (1 265).

Assa Abloys nettoomsättning ökade med åtta procent till 19 387 miljoner kronor (17 894). Rörelseresultatet steg med sju procent till 3 114 miljoner (2 910). Rörelsemarginalen uppgick till 16,1 procent (16,3).

Bolidens rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 2 196 miljoner kronor (901).

Bufab ökade nettoomsättningen med åtta procent till 823 miljoner kronor (762). Den organiska tillväxten var tre procent. Orderingången steg med 13 procent och var högre än nettoomsättningen. Rörelseresultatet minskade till 77 miljoner (82) och rörelsemarginalen till 9,4 procent (10,8).

Gränges ökade rörelseresultatet till 290 miljoner kronor (154). Nettoomsättningen uppgick till 3 081 miljoner (1 442).

Haldex nettoomsättning steg till 1 184 miljoner kronor (1 147). Rörelseresultat exklusive engångsposter var 78 miljoner (87). Utvecklingen beskrivs som något sämre än marknaden. Det lägre resultatet förklaras av sämre försäljning i Nordamerika där rörelsemarginalen är högre än i övriga regioner. Kvartalet fortsatte att tyngas av uppköpsprocessen som tar fokus och resurser från kärnverksamheten.

Hexpols försäljning steg med 23 procent till 3 230 miljoner (2 627). Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 517 miljoner kronor (465).

Husqvarna stärkte nettoomsättningen till 13 069 miljoner kronor (11 504), vilket motsvarar en valutajusterad tillväxt på åtta procent. Rörelseresultatet steg med 16 procent till 2 002 miljoner (1 729) och motsvarande marginal uppgick till 15,3 procent (15,0).

Trelleborgs rörelseresultat exklusive engångsposter steg 21 procent till 1 089 miljoner (899. Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 8 265 miljoner (6 544).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.236