23948sdkhjf

Utsikter för stålindustrin andra halvåret 2010

Den ekonomiska återhämtningen tycks ha stött in i en mur i de flesta industrialiserade länder. Men situationen är inte så mörk som de finansiella medierna ger uttryck för.
Europa
Euroområdet är en stor importör av stål. Den största orosfaktorn i Euroområdet är skuldkrisen.
I maj spände Europeiska centralbanken och Internationella Valutafonden ut et säkerhetnät under skuldtyngda euroländer som Grekland, Portugal, Spanien, Italien och Irland. Räddningsinitiativ från ECB lugnade finansmarknaderna i hela världen.

Några månader senare i juli utfärdade ECB Europeiska Bankens en stresstest som resultat av en större oro för banksektorn i hela Europa. Även om det var allmänn skepsis omkring testernas svårighetsgrad, reagerade marknaden positivt på resultatet.

Således verkar den ekonomiska återhämtningen att gå framåt i euroområdet.

Men det finns en hake. För att kunna kvalificera sig för räddningsplanen tvingades Grekland och andra kämpande länder att införa stränga åtstramningsåtgärder genom att skära i budgetunderskottet. Dessa åtstramningar väntas tynga euroområdets tillväxt genom resten av 2010.

Dessa kraftigt minskade offentliga utgifter i hela euroområdet kommer högst sannolikt att minska efterfrågan på stål. Därför är utsikterna för stålindustrin i euroområdet under andra halvåret 2010 mycket svaga.

Globala utsikter
Den ekonomiska återhämtningen tycks ha stött in i en mur i de flesta industrialiserade länder. Även om de finansiella medierna försöker sprida farhågor att en dubbel recession står för dörren, är det inte så verkligheten ser ut.

Den mest realistiska ekonomiska bilden visar en mycket allvarlig ekonomisk avmattning med stagnerande tillväxt.

Detta betyder att den ekonomiska tillväxten kommer att fortsätta runt om i världen, och vi kommer inte att uppleva ytterligare kvartal med BNP nedgång i något industriland, men tillväxten kommer att vara mycket långsam och resultera i en minskad efterfrågan på stål och andra råvaror.

Stålindustrin är naturligtvis starkt beroende av byggindustrin och den ekonomiska stagnationen som förväntas under resten av 2010 kommer definitivt att frysa byggprojekt över hela världen.

Efterhand som avmattningen släpper taget på ekonomin kommer expansionen att ta fart igen, men detta kommer troligen inte att hända förrän 2011.

Efterfrågan inom stålindustrin blir mycket svag de närmaste 6 månaderna. Inom valutahandeln kan försvagade utsikter för den amerikanska återhämtningen ha inflytande på US-dollarkursen.
Källa: Steel Guru, Författat av Jennifer Gorton från Forex Traders

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.875