23948sdkhjf

Metallpriserna har passerat sin lägsta punkt

Raw Materials Group (RMG) förutspår i sin årliga helårsprognos för 2010 att metallpriserna har passerat sin lägsta punkt och 2010 blir ytterligare ett år med höga metallpriser.
En fallande marknad har bytts till en marknad med fysisk efterfrågan och sannolikt stark spekulation i priserna. Alla metaller utom guld har helt i enlighet med förra årets RMG prognos gått ned under 2009 jämfört med 2008.
RMG tror att metallprisbotten för denna lågkonjunktur passerades tidigt under 2009 och för 2010 prognostiserar RMG ett år med fortsatt volatila metallpriser med ett medelpris något under nuvarande dagsnivåer för de flesta metaller.

Enligt RMG är de två dominerande faktorerna till att metallpriserna uppvisat en så stark uppgång från bottennivåerna under 2009 Kinas och Asiens starka fysiska efterfråga i kombination med spekulativa drivkrafter från finansiella aktörer. Då den slutliga konsumtionen fortfarande är relativt låg i förhållande till perioden före finanskrisen så har en situation där lageruppbyggnad och prisuppgång sker simultant uppstått för de flesta metaller.

Stålpriser
Trots att stålbolagen var tidigt ute och minskade produktionen under lågkonjunkturen har stålpriserna fallit med 50 - 60 % mellan 2008 och 2009. Under 2010 kommer det att vara fortsatt hård press på strålpriserna då Kina ständigt expanderar sin kapacitet och de europiska och amerikanska stålverken går fortfarande på lågt kapacitetsutnyttjande.

Gruvindustrin
Inom gruvindustrin kommer det på längre sikt, 2011 och 2012 att vara hög aktivitet. Den fundamentala situationen med en stark efterfrågan från utvecklingsekonomierna i kombination med en redan utmanande situation att skapa ny kapacitet på gruvstadiet talar för detta. Det kommer att bli allt svårare, delvis på grund av finansieringsproblem i spåren av finanskrisen att hålla jämna steg med efterfrågan på metaller och detta talar för fortsatt prisuppgång på metaller.

Källa: Pressmeddelande Raw Materials Group

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.11