23948sdkhjf

Stålverktyg i Forsheda investerar sig starka

När andra underleverantörer går i ide för att övervintra lågkonjunkturen lägger formverktygstillverkaren Stålverktyg in en högre växel och expanderar med 600 kvadratmeter.
Mediabilden av underleverantörerna är inte särskilt ljus i dessa dagar där många tvingas reducera verksamheten för att övervintra till nästa konjunkturuppgång. Denna bild stämmer inte alltid med verkligheten, särskilt inte för formverktygstillverkaren Stålverktyg i Forsheda . Där går man helt mot strömmen och istället för att dra ned så expanderar företaget kraftigt. Man har inlett ett byggprojekt där företaget sväller med 600 kvm och fördubblar därmed produktionsytan .

Denna stora tillbyggnad är ett resultat av ett genomtänkt och framgångsrikt koncept som har genererat ökad omsättning. Det leder i sin tur till behov av större ytor för produktion och administration.

- Vi har under de senaste tre åren fördubblat omsättningen , berättar Mikael Sigfridsson som är VD på företaget. Det för med sig ett ökat flöde av både nytillverkade formar och modifieringar genom verkstaden.

Konceptet som man arbetar med är lika enkelt som genialt. Stålverktyg förser svensk och internationell industri med formverktyg som importeras eller tillverkas i den egna verkstaden. Denna kombination av import och den egna verkstaden har fungerat som en tillväxtmotor för företaget. Därför står man nu i ett akut läge där det krävs större ytor för att kunna klara av inkommande order.

- Vi kan nu hantera större verktyg än tidigare , med en styckevikt upp till 10 ton och det betyder att vi behöver mer utrymme. Större formar gör att vi även måste förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i verkstaden och se till att de har rätt utrustning.

Ett exempel på detta är en stor bäddfräs som man investerat i för att klara av verktyg med en styckevikt på sju ton.

Expansionen handlar inte bara om att få ett bättre nyttjande av produktionskapaciteten, minst lika viktigt är att få bättre utrymmen för personal och administration. Därför har man förvärvat den intilliggande lokalen som tidigare innehöll restaurangen Silverstopet. Den delen byggs nu ihop med den befintliga företagslokalen som idag inrymmer verkstad och kontor. Framåt hösten kommer man att flytta kontoret dit och färdigställa ett nytt konferensrum och lunchrum. Det befintliga kontoret idag omstöps till verkstadskontor. Restaurangens kök kommer att finnas kvar och uthyrs senare till en känd gourmetkock i bygden. Detta innebär att Mikael också ser till att personalutrymmen utvidgas. Det som tidigare var lunchrum renoveras till ett nytt och fräscht omklädningsrum.

Med andra ord handlar detta om en rejäl utökning av Stålverktygs lokaler , allt för att man ska få en smidigare hantering av verktygsprojekten och all vidhängande administration. Det kommer att i slutänden gynna kunderna när man kan arbeta flexiblare med flera projekt samtidigt. Idag har företaget 16 anställda. Kommer det även att bli en förstärkning på personalsidan?

- Mycket troligt blir det så, även om inga avgörande beslut är fattade i dagsläget.

Stålverktygs framgångssaga beror inte bara på ett koncept som vinner allt fler kunder, både i Sverige och internationellt. Den grundar sig även i en genomtänkt marknadsstrategi och en omsorg om medarbetarna.

- Det har alltid varit viktigt att vi medvetet breddat oss och skapat en bred kundbas i olika branscher. Vi blir då mindre konjunkturkänsliga även om en del projekt nyligen trillade in från bilbranschen.

Att producera högkvalitativa formverktyg för en rad olika kundbehov ställer naturligtvis krav på att medarbetarna har rätt kompetens.

- Vi håller hårt i vår personal, lyfter Mikael fram. De är mycket kvalificerade och vi har en god stämning.

Att expandera ytmässigt görs inte i en handvändning, det tar tid att få klart bygglov och handlingar. Lyckligtvis blev allt klart och bygget kom igång samtidigt som den allmänna nedgången kom. Men det behöver inte betyda något negativt, tvärtom.

- Vi kommer att vara klara med ombyggnaden och har bättre resurser för att ta emot den kommande högkonjunkturen. För den kommer, menar Mikael envist.

Detta visar den framtidstro och optimism som Mikael bär på och är också en viktig del av Stålverktygs framgångar.

Källa: Forsheda Stålverktyg

Om företaget
Stålverktyg i Forsheda är ett traditionsrikt småländskt familjeföretag och startades 1961 av verktygsmakaren Sigfrid Johansson. Yrket har gått i arv från hans far och idag lever traditionen vidare i tredje generation. Idag driver sonen Mikael Sigfridsson verksamheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094