23948sdkhjf

SIMS tar väl hand om miljöfarligt avfall

Sims Recycling Solutions, med svensk bas i Katrineholm, har system och anläggningar som klarar av det växande behovet av elektronikåtervinning.
Håkan Schede, VD Sims Recycling Solutions: ”Den illegala exporten av elavfall kan förhindras”

När berget av elektronikavfall växer finns risken att miljöfarlig elektronik hamnar på avvägar. I Sverige finns dock sätt att ta hand om elavfallet på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Världsledande Sims Recycling Solutions , med svensk bas i Katrineholm, har system och anläggningar som klarar av det växande behovet av elektronikåtervinning.

Mediernas rapportering om hur miljöfarligt elavfall från Europa dyker upp i slummen i Afrika upprör alla. Sims Recycling Solutions välkomnar därför Naturvårdsverkets skärpta tillsyn och löften om utökade inspektioner på området.

– Vi som varje dag arbetar seriöst med en säker och hållbar återvinning av elektronik ställer oss bakom alla initiativ som leder till en bättre kontroll av vart elektronikavfallet tar vägen, säger Håkan Schede, VD Sims Recycling Solutions i Sverige.

Inget fel på lagstiftningen
Det är inte lagstiftningen det är fel på. Den ger utrymme för att förhindra den olagliga verksamheten. Det är i tillämpningen krutet måste läggas. EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) är också tydliga.
– Som avfallsproducent har man ansvaret för inhämtning, återbruk och återvinning av elektronik. Dessutom är man skyldig att försäkra sig om att använda en återvinnare som kan visa hur avfallet omhändertas, säger Håkan Schede.
Att exportera dugliga datorer till exempelvis skolor genom biståndsinsatser är fullt lagligt och naturligtvis vällovligt, men vad som händer när denna utrustning är uttjänt är det i dag ingen som har kontroll över. Det finns sällan något system för en säker och miljömässig sluthantering på plats i dessa länder.

”Tar vårt fulla ansvar”
I Sverige finns godkända system för återvinning av elektronikavfall genom kommunernas återvinningscentraler och för företag som kan ta direktkontakt med en elektronikåtervinnare.

– Vi som svarar för det praktiska arbetet och en elektronikåtervinning som lever upp till lagstiftningen tar vårt fulla ansvar för att följa lagen och ta hand om produkterna på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi har effektiva återvinningslösningar och anläggningar som klarar miljökraven. Därmed är exportbehovet av elektronikavfall minimalt och kan förhindras, säger Håkan Schede.

Nyligen utsågs Sims Recycling Solutions till ett av världens 100 mest hållbara företag på listan ”The Global Most Sustainable Corporations in the World”.

Om företaget
Sims Recycling Solutions , med säte i Katrineholm, är en avdelning av Sims Metal Management som har en omsättning som överstiger 3,5 miljarder Euro och 230 anläggningar på fyra kontinenter. Sims är världens ledande återvinnare av metall. Globalt sett är Sims Metal Managements 7 000 anställda ansvariga för återvinningen av ca 20 miljoner ton material om året och driver ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att uppnå hållbar återvinning baserad på stark kommersiell grund. Därför strävar Sims Metal Management och alla dess avdelningar mot att maximera kvantiteten och kvaliteten på det återvunna materialet. Effekten för våra kunder är mycket konkurrenskraftiga tjänster – på säkra och miljömässig grunder.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063