23948sdkhjf

NVS Installation fortsätter köpa upp

NVS med huvudkontor i Malmö befinner sig i en tillväxtfas. Listan på uppköpta företag är lång - nu har turen kommit till Sundsvalls Rörteknik.
NVS Installation AB har förvärvat installations- och serviceföretaget Sundsvalls Rörteknik AB .

Sundsvalls Rörteknik har den nordiska processindustrin som främsta kundgrupp, och företaget har ett 50-tal medarbetare med lång erfarenhet av främst licenssvetsning och montage av industrirör. Företaget blir en ny NVS-filial i Sundsvall och kommer att utgöra en del av NVS-koncernens affärsområde NVS Industri.

Affärsområdet NVS Industri utför rörinstallationer främst inom kraft- och värmeverk, process- och pappersindustrin samt anläggningar för energi- och värmeåtervinning. NVS Industri har ett flertal egna anläggningar och även ett nära samarbete med NVS närmare 90 filialer i Sverige, Norge och Finland.

NVS Industri befinner sig i en tillväxtfas som också omfattar utveckling av nya koncept som innebär att kunderna erbjuds breda totallösningar. I höstas förvärvades Dextella Rörsystem och förvärvet av Sundsvalls Rörteknik markerar enligt NVS Installations VD och koncernchef Håkan Bergkvist att satsningen kommer att fortsätta.

"Genom förvärvet av Sundsvalls Rörteknik tillförs NVS Industri ytterligare kompetens och resurser vilket är betydelsefullt då den typ av projekt som det här handlar om ofta är komplexa och utförs under korta projekttider. Samtidigt ser vi intressanta möjligheter att med Sundsvalls Rörteknik etablera en stark plattform för den satsning vi gör på Norrland som marknadsområde. Här finns många processintensiva industrier och jag har stora förhoppningar på den utökade service som affärsområdet erbjuder. Vårt mål är att NVS Industri ska vara en marknadsledande servicepartner till den tyngre industrin och förvärvet av Sundsvalls Rörteknik utgör en mycket viktig del av vår tillväxtstrategi för affärsområdet", säger Håkan Bergkvist.

Sundsvalls Rörteknik startades 1986 av bröderna Kent och Lars Vestin. Kent Vestin ser fram mot att utveckla verksamheten som en del av NVS Industri, och han menar att industrins allt tuffare krav på att installations- och serviceföretag ska klara breda totalåtaganden varit en avgörande faktor för försäljningen av verksamheten till NVS.

"Den satsning NVS Industri gör på att erbjuda breda totallösningar som har fokus på att minska totalkostnader och förkorta projekttider är mycket intressant. Främst är det i de inledande faserna med planering, projektering och prefabricering som NVS Industri kan erbjuda nya tjänster och stora resurser. Som fristående företag hade vi haft svårt att själva göra en motsvarande satsning" säger Kent Vestin.

Källa: NVS Installation
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.424