23948sdkhjf

Miljöteknikorder på 30 miljoner kronor

Svenska Rotor Maskiner, som ägs av Opcon, har fått en rysk order värd 30 miljoner kronor inom affärsområdet Renewable Energy. Det är den största exportordern för företaget hittills, och Opcon ser en mångmiljardmarknad i Ryssland i framtiden.
Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Svenska Rotor Maskiner (SRM) fick för drygt ett år sedan en genombrottsorder på kompressoraggregat för hantering av naturgas åt ett av Rysslands största oljebolag. SRM har nu vunnit en upphandling från samma kund på ca 30 mkr, vilket innebär SRM:s hittills största exportorder . De tre aggregaten byggs av Opconbolaget REF Tech och är ett exempel på de nya affärer och synergier som skapas inom Opcons snabbast växande affärsområde Renewable Energy.

SRM:s kompressorsystem är konstruerat för att passa i olika processer i olje- och gasindustrin och syftar till att tillvarata gas som tidigare har facklats upp, samtidigt som den möjliggör urskiljning av H2S för produktion av bl.a. vätgas och omhändertagande av svavel. Idag facklas gas utan att energivärdet tas till vara och med stora skador för miljön i form av utsläpp av bl.a. växthusgaser. Innehåller gasen stora mängder svavel (20 % H2S i detta fall) leder facklingen också till ökad försurning vilket är ett stort problem i delar av Ryssland.

- Vi börjar nu se konkreta resultat av vår satsning på den ryska marknaden som är en viktig del i vår internationaliseringsstrategi. Det här är en första uppföljningsorder till samma anläggning. Men vi förväntar oss även order på ännu större värden dit, längre fram i deras investeringscykel. Det ger en fingervisning om potentialen i den här typen av kunder. Enbart för den här typen av aggregat talar vi om potentialer på väl över 100 mkr bara till den här och liknande anläggningar. Kunden har fler anläggningar där tekniken kan användas och ett intresse av andra av våra produkter och system för energieffektivisering, som till exempel Opcon Powerbox, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

- Att den ryska marknaden drabbats så hårt av finanskris och lågkonjunktur får oss inte att dra ner på våra ansträngningar, tvärtom. För Opcon innebär den ryska olje- och gasindustrin med de miljöproblem och de problem med energibalanser som finns där en gigantisk möjlighet framöver. Att ta in den här typen av order i rådande marknadsläge i Ryssland stärker mig i min övertygelse om vilka möjligheter vi har där, säger Rolf Hasselström.

Den ryska duman diskuterar för närvarande ett lagförslag om att förbjuda fackling av gas från år 2011.

- Det här kan komma att innebära enorma möjligheter för Opcon och vår teknik. Med lagstiftning blir det inte bara en fråga om att det ofta är ekonomiskt lönsamt att ta vara på gasen, det blir ett krav. Totalt talar vi om en mångmiljardmarknad i Ryssland när detta ska förverkligas, säger Rolf Hasselström.

Stora energi- och miljövinster
Enligt en studie från den amerikanska meteorologiska myndigheten (NOAA) som via satellitövervakning studerat verkligheten snarare än vad som normalt uppges, så facklar världens oljeproducenter upp motsvarande 170 miljarder normalkubikmeter gas varje år till ett ekonomiskt värde av 40 miljarder USD.

Världsbankens the Global Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership har också uppmärksammat att facklingen av gas från världens oljekällor leder till utsläpp motsvarande 400 miljoner ton CO2. Det motsvarar sju gånger Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Ryssland bedöms ensamt fackla bort mer än 50 miljarder normalkubikmeter gas.

Källa: Opcon

SRM kompressor

SRM kompressorOm Svenska Rotor Maskiner
Svenska Rotor Maskiner AB (SRM), som är Opcons utvecklingsbolag, firade år 2008 100 år av industrialisering och utveckling av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning. Bolaget bildades redan 1908 som Aktiebolaget Ljungströms Ångturbin, för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger Ljungström och som senare såldes till det som idag är turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery. Bolaget har under hundra år utvecklat en rad produkter för världsmarknaden och har ända sedan 30-talet utvecklat kompressortekniken med stora licenstagare som Atlas Copco, Hitachi, IR, Carrier, York, Trane, Kobelco m.fl. Den tekniska grunden utgör idag en viktig del i affärsområdet Renewable Energys satsning på att återvinna el ur spillvärme med bland annat Opcon Powerbox. Kompressortekniken ligger även till grund för de luftmoduler för bränslecellssystem som Opconkoncernen sålt och utvecklat sedan början av 90-talet.

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 360. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Technology (REF Tech), Värmlands Montage Teknik samt varumärkena Opcon Autorotor och Mitec Instrument. Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production. Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Affärsområdet omfattar dotterbolagen REAC och Balle.


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125