23948sdkhjf

NovaCast inleder långsiktig satsning

NovaCast Technologies breddar erbjudandet till den globala gjuteriindustrin. Som ett led i en långsiktig satsning slår bolaget samman dotterbolag och utser ny VD för NovaCast Foundry Solutions.
NovaCast Technologies AB har inlett en långsiktig satsning på att bredda koncernens totalerbjudande till den globala gjuteriindustrin bestående av programvaror, tjänster och lösningsorienterade totalkoncept. Som ett led i denna satsning har beslut tagits om att slå samman dotterbolagen NovaCast Foundry Solutions AB (NFS) i Ronneby och Graphyte AB i Göteborg. Det sammanslagna bolaget får namnet NovaCast Foundry Solutions AB och som ny VD har Dr. Peter Vomacka usetts. Peter Vomacka efterträder grundaren Rudolf Sillén som gick i pension vid årsskiftet men har knutits till NovaCast koncernen som Senior Konsult.

Koncernens två dotterbolag NovaCast Foundry Solutions AB och Graphyte AB har båda den globala gjuteriindustrin som primär målgrupp. Bolagen har dock verkat inom skilda affärsområden, Graphyte AB inom affärsområdet Automotive och NovaCast Foundry Solutions AB inom affärsområdet Gjuteriteknik. Det senare bolaget marknadsför avancerade programvaror för simulering och processkontroll inom gjuteriindustrin. Vid utgången av 2008 hade NovaCast Foundry Solutions 419 gjuterikunder i drygt 40 länder. Graphyte marknadsför systemlösningar för effektiv serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn (CGI).

Koncernchef Hans Svensson menar att sammaslagningen skapar bättre förutsättningar för en effektivare global marknadsbearbetning. En ny och mer kundorienterad strategi kräver också en mer samordnad verksamhet.

”Det finns en tydlig trend att allt fler gjuterier vill optimera och effektivisera sina produktionsprocesser genom att utnyttja möjligheterna hos moderna programvarulösningar. Samtidigt är det en traditionell bransch där
steget över till ny teknik kan uppfattas som stort och komplicerat. Genom att arbeta mer kundnära och lösningsinriktat vill vi hjälpa fler gjuterier att snabbare ta steget över till koncernens lösningar”, säger Hans Svensson.

Tio gånger snabbare simuleringsprogram
Två viktiga händelser på programvarusidan under hösten förra året gör att Hans Svensson ser ytterligare skäl till att samordna koncernens programvaruinriktade verksamhet i ett dotterbolag.

”Dels har nya marknadsmöjligheter öppnats inom området kompaktgrafitjärn genom Graphyte 350 som är ett CGI-material med lika bra eller bättre bearbetningsegenskaper än gråjärn,dels har lanseringen av den nya versionen av simuleringsprogrammet NovaFlow & Solid CV mottagits mycket väl av marknaden. Programmet är tio gånger snabbare jämfört med tidigare version”, säger Hans Svensson.

Peter Vomacka ( PhD materialteknik), tidigare försäljningschef inom Graphyte AB, ser som ny VD för NovaCast Foundry Solutions AB goda förutsättningar att både nå nya kunder inom den globala gjuteriindustrin och att fördjupa samarbetet med befintliga kunder.

”Den obearbetade marknadspotentialen är fortfarande mycket stor. Med en mer samlad marknadsorganisation, en bredare produktportfölj, ett par viktiga nyheter samt en mer lösningsinriktad försäljning ska vi nå ut till betydligt fler gjuterier. Under februari fick vi tre order på NovaFlow&Solid CV från gjuterier i USA, Europa samt Israel och det finns också ett stort intresse för våra övriga systemlösningar. Ett exempel är optimeringssystemet ATAS som stegvis utvecklats med nya moduler som möjliggör en hög grad av kundanpassning. Under 2008 utvecklade vi också en lite enklare version av ATAS som ska underlätta för gjuterier att ta steget över till mer avancerad processtyrning”, avslutar Peter Vomacka.

Källa: Novacast


Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094