23948sdkhjf

Semcon bantar

Semcons organisation ska banta bort 300 personer i Sverige, huvudsakligen i Göteborg och Trollhättan. Personalminskningen är en del av ett kostnadsbesparingsprogram som ska genomföras i hela Semcon-koncernen.
Semcon anpassar verksamheten och inleder fackliga förhandlingar gällande neddragningar med cirka 300 personer i Sverige. Samtidigt genomförs ett kostnadsbesparingsprogram inom hela Semcon-koncernen.

En fortsatt osäker marknad samt minskande affärsvolymer medför att ytterligare personalneddragningar blivit oundvikliga inom den svenska verksamheten. Det är i huvudsak verksamheterna i Göteborg och Trollhättan som berörs. MBL förhandlingar kommer att påbörjas med de fackliga organisationerna.

I ett utvecklingsföretag som Semcon utgör personalkostnader den enskilt största kostnaden, vilket gör att bolaget måste agera snabbt för att anpassa verksamheten om orderläget minskar radikalt. Den finansiella oron och dess påverkan på realekonomin har bl.a. medfört en mycket stor osäkerhet kring framtiden med neddragningar och en avvaktan hos Semcons kunder att förlänga och
teckna nya uppdrag som följd.

- Vi är tvingade att anpassa vår verksamhet till den kraftigt vikande efterfrågan inom vissa delar av marknaden. Avseende verksamheten i Trollhättan har vi som ambition att omgående avbryta MBL-förhandlingarna angående neddragningar om Saab Automobile i närtid lyckas i sin ambition att finna en ny ägarstruktur, säger Kjell Nilsson, Koncernchef Semcon.

Kostnadsbesparingsprogrammet som nu genomförs förväntas ge en besparing på cirka 15 Mkr under 2009. Kostnader för personalneddragningar och kostnadsbesparingsprogram beräknas belasta resultatet under första halvåret med 40 Mkr.

- Trots osäkerheten på delar av marknaden och hos vissa kunder kommer behovet av utvecklings- och utvecklingsrelaterade tjänster att vara fortsatt stort på lång sikt, även om en avmattning skett i det korta perspektivet, avslutar Kjell Nilsson.

Källa: Semcon


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.127