23948sdkhjf

SKF:s vinst var högre än väntat

Vinsten var högre än väntat för 2008, men SKF:s förväntningar till 2009 är låga och man gör plats till nya hål i livremmen.
SKF - Bokslutskommuniké 2008
2009-01-29 13:30

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"2008 var ett mycket bra år för SKF med rekordförsäljning och rekordvinst. Efterfrågan på marknaden försvagades dock betydligt mot slutet av året. Under fjärde kvartalet fortsatte affärerna på fordonssidan att försämras och en negativ utveckling sågs även bland flera industrisegment. SKF påbörjade därför aktiviteter för att anpassa sin kapacitet och kostnadsbas globalt. Nu i början av 2009 är efterfrågan alltmer osäker och den vikande trenden kommer troligtvis att fortsätta. Volymnedgången, jämfört med samma period föregående år, kommer sannolikt att bli större under första kvartalet än vad vi såg under fjärde kvartalet 2008. Vi minskar tillverkningen mer än försäljningen för att både reflektera den nya efterfrågan och för att reducera varulager."

Marknadsutsikter för första kvartalet 2009

(jämfört med fjärde kvartalet 2008 och första kvartalet föregående år)

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli betydligt lägre för koncernen totalt och inom alla geografiska områden. Den förväntas även bli påtagligt lägre för Automotive Division och Service Division samt lägre för Industrial Division.

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre både för att reflektera den nya efterfrågan och för att minska varulagren.

Källa: Aktiebolaget SKF

Se hela rapporten här.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.203