23948sdkhjf

Alfa Laval bantar

Minskad efterfrågan och lägre förväntningar till 2009 får Alfa Laval att sätta igång ett sparprogram. Omkring 1 000 jobb och 400 miljoner kronor ska sparas under 2009.
Alfa Laval har fortlöpande vidtagit åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader till rådande marknadsförutsättningar. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med cirka 11 procent, inklusive positiva valutaeffekter, vilket ger bra stöd för resultatet.

Emellertid har aktiviteterna för att minska kapacitet och kostnader ytterligare intensifierats som en följd av minskad efterfrågan under kvartalet samt förväntningarna för 2009. Åtgärder har initierats för att globalt reducera antalet anställda med cirka 1 000 under de första sex månaderna 2009, varav 300 i Sverige .

Orderingången under det fjärde kvartalet var totalt 6,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2007, inklusive annulleringar inom Marine & Diesel samt positiva valutaeffekter. Orderingången i oktober var god och högre än motsvarande period 2007. I november minskade efterfrågan kraftigt, medan december visade en viss förbättring.

Nedgången i kvartalet var speciellt påtaglig i Central- och Östeuropa samt Asien. Från ett marknadsperspektiv var nedgången mest signifikant inom Marin och Livsmedel, medan den positiva trenden för Energy & Environment fortsatte. Parts& Service rapporterade tillväxt i kvartalet.
Marine & Diesel påverkades av annulleringar motsvarande 7 procent, eller cirka 430 miljoner kronor, av segmentets orderstock per den 30 september. Orderingångssiffrorna ovan har reducerats med dessa annulleringar.

Åtgärderna, vilka även omfattar en neddragning av antalet visstidsanställda, konsulter med mera, beräknas på årsbasis ge besparingar med cirka 400 miljoner kronor . Engångskostnaderna för implementeringen beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor, vilka till viss del kommer att belasta fjärde kvartalet. Försäljningen under kvartalet slog rekord och hamnade på 8 miljarder kronor, vilket ger en omsättning för helåret 2008 om 27,8 miljarder kronor.

Källa: Alfa LavalKommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Efter ökat antal konkurser – Arbetsförmedlingen kan få 50 extra miljoner
Spetsad branschkompetens när unika digitala utbildningar lanseras
Investerar 280 miljoner i kolfri stålåtervinningsanläggning
Avancerad stöld – tjuvar fick med sig 15 ton stål
LKAB vill uppmärksamma eldsjälar med nytt stipendium
Hydro tillverkar första byggsystemet av 100 procent återvunnet aluminium
Andra Nordiska Medier
Verkstäderna
Process Nordic
UochD

Tipsa en kollega

0.203