23948sdkhjf

Säkrare kylanläggningar och värmepumpar med ny europeisk standard

Den nya standarden innebär att Europa får gemensamma krav, regler och anvisningar vilket underlättar för leverantörer och tillverkare som vill verka i flera länder.
Främst påverkas företag som tillverkar, installerar och underhåller kyl- och värmepumpsystem. Den nya europeiska standarden är också harmoniserad till några EU-direktiv som bland annat ställer krav på CE-märkning. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Kylanläggningar finns, förutom i industrin, bland annat i ishallar och som luftkonditionering i fastigheter. Det enskilt största området, och det som växer mest, är den kommersiella sidan med kyl- och frysdiskar i butiker och på stormarknader. Värmepumpar finns i både offentliga och privata fastigheter. Förutom att den nya standarden bidrar till säkrare anläggningar underlättar den handel över gränserna.

- Den nya standarden innebär att Europa får gemensamma krav, regler och anvisningar vilket underlättar för leverantörer och tillverkare som vill verka i flera länder. Tidigare har olika nationella krav försvårat handeln och utbytet av tjänster på det här området, säger Lars Nordell på LGN Konsult AB och ordförande i SIS projekt för kylsäkerhet.

Den nya standarden medför att hela branschen får nya riktlinjer att förhålla sig till. Alla påverkas, från konstruktörer och tillverkare till företag som installerar, underhåller och besiktigar anläggningarna. Även industriföretag, butiker och andra ägare av kylanläggningar och värmepumpar behöver veta vilka krav som gäller vid upphandling och underhåll.

Den nya standarden uppfyller säkerhetskraven i tryckutrustningsdirektivet (PED) och maskindirektivet (MD) och kommer på sikt att ersätta större delen av kylbranschens egen publikation Svensk Kylnorm.

- Det är ytterst viktigt att branschen snabbt tar till sig den här nya europeiska standarden på grund av att de anvisningar som finns i standarden skiljer sig avsevärt från tidigare praxis, säger Lars Nordell.

Standarden Kyl- och värmepumpsanläggningar - säkerhetsregler och miljökrav, SS-EN 378 finns tillgänglig hos SIS. En svensk vägledning blir klar under våren 2009.


Källa: SIS
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078