23948sdkhjf

Satsning på kompetensutveckling får 1,2 miljoner

Robotdalen: 17 företag agerar genemsamt för att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling.
Projektet Företag i utveckling i Robotdalen har tilldelats 1,2 miljoner i EU-stöd av Europeiska Socialfonden. Lärcentrum Karlskoga står som projektledare när 17 företag i Örebro län, Södermanlands län och Västmanlands län gemensamt agerar för att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling. En satsning helt i linje med Robotdalens arbete med teknik- och kompetensspridning.

Den forcerade tekniska utvecklingen gör att tillverkningsindustrierna upplever en problematik kring kompetensutveckling, kunskapsbehov och rekrytering.

- För att företagen i regionen ska kunna vara konkurrenskraftiga, både nationellt och internationellt, krävs löpande kompetensutveckling av både företagsledningar och anställda, berättar projektledare Jan Mannerhag, chef för Lärcentrum Karlskoga. Nyanställd personal har inte heller alltid rätt kompetens då teknikutvecklingen sker i snabbare takt än vad det reguljära utbildningssystemet hinner med att anpassa sig till. Detta leder ofta till att företagen tappar fart.

Lärande miljö kring kompetensutveckling
Nu lyfter Lärcentrum Karlskoga och Robotdalen gemensamt frågan. Genom projektet Företag i utveckling i Robotdalen kan en gemensam plattform för verksamhets- och kompetensutveckling skapas. Detaljerade kompetensanalyser och planer för kompetensutveckling för de deltagande företagen ska tas fram. I satsningen ingår också att öka företagens kunskaper kring jämställdhet, integration och tillgänglighet.

- På lång sikt ska projektet ge såväl företagsledning som medarbetare den kompetens och de verktyg som behövs för ett strukturerat arbete med verksamhets- och kompetensutveckling, jämställdhet och integration, berättar Marianne Karlsson, ansvarig för Robotdalens arbete med teknik- och kompetensspridning. Satsningen ska skapa en lärande miljö kring kompetensutveckling vilket går hand i hand med Robotdalens fokus på att näringslivet i regionen ska få tillgång till den välutbildade och innovativa arbetskraft som de behöver.

Källa: Robotdalen
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.047