23948sdkhjf

Miljonstöd till vidareutveckling av autonoma helikoptersystem

Det Linköpingsbaserade företaget CybAero som utvecklar och tillverkar autonoma förarlösa helikoptrar erhåller tre miljoner kronor av den statliga myndigheten Vinnova.
Det Linköpingsbaserade företaget CybAero som utvecklar och tillverkar autonoma förarlösa helikoptrar, s k VTOL UAV, erhåller tre miljoner kronor av den statliga myndigheten Vinnova. Pengarna ska användas till att komplettera företagets luftburna sensorsystem med den egenutvecklade landningsplattformen MALLS.

Att operera en helikopter från ett fartyg innebär stora tekniska utmaningar då landningsplatsen rör sig i tre dimensioner på ett relativt oregelbundet sätt. Vid hård sjö kan start och landning vara mycket riskfyllt.

CybAero har under en längre tid arbetat med konceptutveckling av ett mobilt, automatiserat landningssystem för förarlösa helikoptrar. Systemet, som kallas MALLS - Mobile Automatic Launch and Landing Station - gör det enklare och säkrare att starta och landa på ett rörligt underlag, exempelvis ett fartygsdäck.

Den statliga myndigheten Vinnova, som har till uppgift att stödja behovsmotiverad forskning och utveckling inom bland annat teknik och transportväsen, har beslutat att anslå tre miljoner kronor till vidareutveckling av CybAeros automatiska landningsplattform.
Erkännande

- I dagsläget finns ingen aktör på världsmarknaden som kan erbjuda en liknande lösning och att vi får Vinnovas stöd för att utveckla MALLS är ett stort erkännande av CybAero och vårt systemtänkande säger Mikael Hult, VD på CybAero.

- Vi noterar ett kraftigt ökat intresse på marknaden för möjligheten att operera luftburna sensorsystem från fartyg, både i civila och militära sammanhang, och för i dagsläget diskussioner både med ett antal potentiella kunder och industriella samarbetspartners.

MALLS bygger vidare på CybAeros grundkoncept med de förarlösa helikoptrarna APID och Vantage, och stärker företagets varumärkesfilosofi "Increasing human safety".

- I en duellsituation har den som ser längst och först ett avgörande försprång. Ombordbaserade obemannade helikoptrar ger denna fördel på öppet hav eller nära land säger CybAeros styrelseordförande Fredrik Hillelson som tidigare bl a varit chef för KA 1 (nuvarande Amf 1).
- MALLS utformas för att våra helikoptrar snabbt och säkert skall kunna verka från både stora fartyg och kustnära båtar. Innovationen ger CybAero ett försprång på såväl den militära som den kommersiella marknaden, avslutar Hillelson.

Information från CybAero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 men grunden lades redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Linköping, säljbolag i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten samt dotterbolag i Stamford Connecticut, USA. Koncernen har ett 20-tal verksamma medarbetare. Bolaget är listat på OMX First North och Mangold Fondkommission, tel 08-503 01 550, är Certified Adviser och likviditetsgarant.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079