23948sdkhjf

Vattenfall inviger världsunik pilotanläggning för koldioxidavskiljning

Vattenfalls pilotanläggning för ett koleldat kraftverk med koldioxidavskiljning, den första i sitt slag i världen, invigdes officiellt på tisdagen.
Vattenfall

Vattenfall inviger världsunik pilotanläggning för koldioxidavskiljning

Vattenfalls pilotanläggning för ett koleldat kraftverk med koldioxidavskiljning, den första i sitt slag i världen, invigdes officiellt på tisdagen. Vid invigningen deltog Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson, Sveriges höskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, chefen för Tysklands förbundskanslerskansli Thomas de Maizière samt Brandenburgs premiärminister Matthias Platzeck.

Pilotanläggningen, som har en termisk verkningsgrad på 30 megawatt, har byggts under de senaste femton månaderna vid kraftverket "Schwarze Pumpe" i Lausitzregionen i delstaten Brandenburg. Vattenfall har investerat omkring 70 miljoner euro (650 miljoner kronor) i anläggningen.

Den koldioxid som bildas i pilotanläggningen kommer inte att släppas ut i atmosfären, utan istället nästan fullständigt avskiljas, omvandlas till flytande form och behandlas ytterligare för långvarig säker lagring under jorden. Utvecklandet av CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) kan bli ett avgörande bidrag till minskade CO2-utsläpp, eftersom kol under lång tid framöver kommer att fortsätta spela en avgörande roll i världens totala energiförsörjning.

"Pilotanläggningen är en milstolpe på vägen mot kolbaserad produktion av el som är nästintill utsläppsfri. För första gången tas steget från labb till verklighet. Därmed vill vi ge ett avgörande bidrag till värnandet om det globala klimatet", sade Vattenfalls koncernchef Lars G. Josefsson vid invigningen.

Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Europe sade: "Kol har en framtid - men inte de koldioxidutsläpp den orsakar. Med vår pilotanläggning demonstrerar vi att kol och högteknologi inte står i motsättning till varandra. Vi leder utvecklingen av CCS-teknikerna och kommer beslutsamt att gå vidare på den vägen."

Förbundskanslerkansliets chef Thomas de Maizière sade: "de globala målen för att hejda klimatförändringen kan bara nås om vi globalt står upp för tekniken med rent kol, som används här. En väsentlig förutsättning för det är att pilot- och demonstrationsanläggningar byggs i Tyskland."

Ministerpresident Platzeck sade: "Då människorna i Lausitzregionen idag utvecklar sin kompetens och sina traditioner, skapar de morgondagens tekniska framsteg. Med dagens start av pilotanläggningen här och genom sin användning av förnyelsebara energikällor står Brandenburg nu också i spetsen för denna teknikutveckling. På detta sätt kan vi göra regionen till ett 'innovationslaboratorium' för miljövänlig och säker energiförsörjning. Det säkrar inte bara jobb här, det bidrar också till att värna vårt klimat."

Vattenfall startade sitt forskningsprojekt om CCS-tekniker år 2001. Företaget har för avsikt att efter flera års testverksamhet vid pilotanläggningen i Schwarze Pumpe senast 2015 bygga två demonstrationskraftverk med en effekt på upp till 500 megawatt el. Från och med 2020 bör tekniken vara ekonomiskt livskraftig och tillgänglig för storskalig industriell tillämpning.

Läs mer om Vattenfalls CCS-projekt på www.vattenfall.com/ccs


För vidare information, kontakta:
Anna Lejestrand, pressekreterare, Vattenfall, telefon: 08-739 61 75, mobil 070-619 61 75.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.
Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093