23948sdkhjf

Volvokoncernen koordinerar brett samarbete kring hållbara biobränslen

Volvokoncernen är koordinator i det europeiska projektet BioDME som startar sitt arbete idag.
AB Volvo

Volvokoncernen koordinerar brett samarbete kring hållbara biobränslen
2008-09-09 08:46
Volvokoncernen är koordinator i det europeiska projektet BioDME som startar sitt arbete idag. BioDME är ett unikt samarbetsprojekt mellan såväl fordonsindustrin som bränsleproducenter och distributörer kring bränslet DME och ska demonstrera hela teknikkedjan från biomassa till lastbilar som drivs med DME, inklusive bränsledistribution och tankstationer.
I projektet samarbetar företag som representerar alla typer av aktörer som behövs för att introducera ett nytt bränsle. Förutom AB Volvo deltar också Chemrec, Delphi, ETC, Haldor Topsøe samt oljebolagen Preem och Total. I Piteå kommer Chemrec och Haldor Topsøe att bygga världens första pilotanläggning för tillverkning av DME från biomassa. Preem ska ansvara för distributionen av DME och bygga tankstationer. Volvokoncernen kommer i sin tur att demonstrera DME-tekniken för tunga fordon i form av ett fältprov. ETC ska utvärdera produktionen i anläggningen, Delphi levererar utrustning för bränsleinsprutning och Total kommer att arbeta med bränslespecifikation och smörjmedel.

"Redan för ett år sedan visade Volvo upp sju lastbilar som alla kan köras koldioxidneutralt. BioDME-projektet är ett exempel på hur nästa steg kan se ut och visar på möjligheten till en storskalig produktion av förnyelsebara bränslen", säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Projektet finansieras av deltagarna, EU:s 7e ramprogram (FP7) samt av svenska Energimyndigheten.

Dimetyleter, DME, har potential att bli ett konkurrenskraftigt förnyelsebart alternativ till dagens fossila bränslen. DME från biomassa karakteriseras av hög energi-effektivitet och minimal klimatpåverkan. DME-fordon har mycket låga avgasemissioner, bland annat på grund av sotfri förbränning. DME är en kemikalie som inte är giftig och som redan idag används bland annat som drivgas i sprayburkar.

Besök Volvokoncernens hemsida om projektet: http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/...

BioDME-projektet kan även följas på projektets hemsida: http://www.biodme.eu

Läs mer om förnyelsebara bränslen: http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/...

För information om CO2-neutral produktion se: http://www.volvo.com/trucks/sweden-marke...

För bildmaterial sök i AB Volvos bildbank: http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/...

2008-09-09

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup . Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20080909 kl 08.00.
Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.113