23948sdkhjf

Hydropulsor: Bolagsstämma

En extra bolagsstämma har hållits i bolagets lokaler i Karlskoga.
Hydropulsor AB

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

En extra bolagsstämma har hållits i bolagets lokaler i Karlskoga. Stämman leddes av styrelsens ordförande Jan Nordin och 8 aktieägare var närvarande.

Stämman beslutade om styrelsens förslag till nedskrivning av bolagets aktiekapital från 16,7 Mkr till 4,2 Mkr. Motivet till detta var att aktiekapitalet är högt i förhållande till bolagets marknadsvärde samt att man vill hantera uppkomna förluster i rörelsen. Om inte åtgärden genomfördes så finns också ett behov av att upprätta en kontrollbalansräkning. Bolagets revisor Bengt Söderström hade också lämnat en granskningsrapport där det inte framkommit några omständigheter som gav honom anledning att anse att Styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser på ett korrekt sätt.

Stämman beslutade också om en omvänd split 1:100 vilket innebär att antalet aktier i bolaget minskar. Antalet A-aktier är f n 6 667 000 och antalet B-aktier är f n 826 102 460, framdeles kommer antalet A-aktier att vara 66 670 och antalet B-aktier 8 261 024. Bolaget återkommer med information om exakt när spliten kommer att ske.

Stämman beslutade vidare om att godkänna en ny bolagsordning innebärande att
bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kr (7 500 000 kr) och högst 16 000 000 kr (30 000 000 kr) samt antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 (375 000 000) och högst 32 000 000 (1 500 000 000).

I samband med stämman informerade VD:n Åke Hörnell om nuläget i verksamheten vilket innebär fokus på att utveckla den nya generationens EHP-pressar och restriking konceptet tillsammans med Metec Powder Metal AB samt att under utvecklingsperioden finna ordrar inom befintligt sortiment. Han informerade även om att det franska bolaget Adiapress prognos som är att leverera ett flertal maskiner med slagenheter från Hydropulsor vilket också kommer att ge licensintäkter till Hydropulsor. Den nya platschefen Svante Cederqvist presenterade sig också. Hans bakgrund är 25 år som bl a konstruktör, platschef och VD inom verkstadsindustrin bl a även i ett konkurrerande bolag.

Beträffande teckningsoptioner TO5 där två optioner ger rätt till teckning under perioden 23 oktober - 6 november 2008 till en kurs av 0,12 kr så kommer kursen att ändras till 12,00 kr i samband med spliten. Villkoren för övrigt kommer att vara desamma som tidigare.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordin, styrelseordförande i Hydropulsor AB (publ), telefon 070-619 78 01
Åke Hörnell, VD i Hydropulsor (publ), telefon 070-99 47 900

Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078