23948sdkhjf

Saab sänker prognosen för 2008

Försendad orderingång, osäkerhet på marknaden samt fortsatt höga marknadsföringskostnader för Gripen har föranlett Saab att sänka prognosen för 2008.
Olika faktorer har haft och fortsätter att ha en ofördelaktig påverkan på Saab. Det är framför allt förseningar i orderingång för stora internationella projekt och osäkerheten över det svenska försvarets materielanskaffning som påverkar. Förseningar i pågående stora civila flygplansprojekt har lett till en reviderad, minskad produktionstakt för Saabs verksamhet inom aerostructures. Utvecklingen av verksamheten inom teknologiområdet i Sydafrika är dessutom svagare än förväntat.

Dessa faktorer, i kombination med fortsatt höga marknadsföringskostnader för Gripen till följd av det stora intresset på marknaden, har föranlett Saab att sänka prognosen för 2008.

Ny prognos för organiska försäljningstillväxt: 3-4 procent i stället för tidigare angivna 5 procent

Ny prognos för rörelsemarginal: 8-9 procent i stället för tidigare angivna 10 procent.

Prognosen inkluderar inte engångposter.

Världsekonomin är fortfarande osäker och fortsätter att påverka Saabs totala risknivå.

Information från Saab AB

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Information från Saab AB


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125