23948sdkhjf

Juni har gett god produktion i Lovisagruvan

Malmleveranserna för juni 2008 översteg förväntningarna och de sammanlagda leveranserna för första halvåret i år, 13 882 ton, ligger 66% över första halvåret 2007.
Lovisagruvan: God produktion i juni

Malmleveranserna för juni 2008 uppgick till 2.471 ton torrvikt med en zinkhalt på 9,84% och en blyhalt på 5,55% (1.132 i juni 2007 med 9,7% zink och 9,4% bly), en kvantitetsökning med 118%, men med lägre halt av bly. Produktionen var något högre så att malmlagret växte ytterligare till ca 1.650 ton.

De sammanlagda leveranserna för första halvåret i år, 13.882 ton, ligger 66% över första halvåret 2007 (8.362 ton).

Information från Lovisagruvan

Om företaget:
Fyndigheten hittades 1985 av ett joint venture mellan LKAB och BP-Minerals. Den var för liten för att intressera dessa stora bolag men desto mer intressant för de personer som utvecklat ett nytt koncept för brytning av smala malmer. Styrelseledamot John Berge var ledande i denna konceptutveckling. Brytningsrätten förvärvades 1989.

Malmbasen har ursprungligen beräknats till ca 400 000 ton ren malm med hög halt av zink, 22 %, och bly 14 % och något silver. Malmen består av en i genomsnitt 0,8 m tjock lutande skiva som är identifierad med 80 borrhål ner till 300 m under jord. Malmbasen har genom nya fynd under brytningen vuxit med omkring 10 %.

Vid brytning med en gråbergsinblandning på 100 % planeras för en produktion av 40 000 ton per år varvid livslängden blir mer än 15 år. Malmen bryts alltså med en särskild egenutvecklad metod som sänker kostnaderna markant.

Under hela 90-talet var priserna på zink främst för dåliga för att lönsam produktion skulle vara möjlig. Numera ägs fyndigheten av Lovisagruvan AB som återstartade produktionen under hösten 2004 med sikte att successivt öka den till en årstakt om 40 000 ton.

Vid full produktion kommer gruvan att ha 16 anställda i produktionen uppdelade på 3 arbetslag som arbetar i två skift. Utrustningen vid full produktion skall bestå av tre borraggregat, tre lastare och tre truckar samt en kross. Transporter, underhåll mm sköts av underleverantörer.

Lovisagruvan AB har ca 50 aktieägare. Antalet utestående aktier är 3 322 000.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094